Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các đơn vị tổng hợp năm 2017

21/12/2017 07:00
   Chiều 20-12, tại TP Hạ Long, Khối thi đua các đơn vị tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua , khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Chánh văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.  

 Năm 2017, các đơn vị trong Khối thi đua tổng hợp (Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh) đã có nhiều cố gắng, tích cực phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác cũng như phát động các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đề ra như: Phát động phong trào thi địa của năm với trọng tâm là chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận  động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thon mới, đô thị văn minh”; phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2017;….

 

Cụm thi đua các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh thuộc khối thi đua các đơn vị tổng hợp ký kế giao ước thi đua năm 2018

Từ việc triển khai tốt các phong trào thi đua đã trở thành trách nhiệm chung của chuyên môn, cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong mỗi đơn vị trong Khối thi đua, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực trong công tác, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó có nhiều thành tích đáng ghi nhận và biểu dương. Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong năm 2017 đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra.

 

Đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Chánh văn phòng HĐND tỉnh trao quyền Khối trưởng mới cho đơn vị Sở Nội vụ

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng chuẩn bị và tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND tỉnh; chủ động tham mưu, phục vụ Thường trực và cán ban HĐND tỉnh triển khai 08 cuộc giám sát chuyên đề và 30 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất làm cơ sở cho việc ban hành các Nghị quyết và thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành…. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham mưu đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; tham mưu kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo đó công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua các đơn vị tổng hợp phấn đấu tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2017 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4611/KH-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác khen thưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Cũng tại hội nghị đã công bố kết quả chấm điểm bình xét, suy tôn của các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua các đơn vị tổng hợp năm 2017; trao quyền Khối trưởng mới và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các đơn vị trong cụm./.

Theo QNP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1524
Đã truy cập: 1570050