Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hạ Long khoá XX nhiệm kỳ 2016 – 2021

22/12/2017 09:30
 Sáng ngày 21/12, HĐND thành phố Hạ Long khoá XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 6, bắt đầu cho 2 ngày làm việc và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển KT-XH Thành phố trong năm 2018. Đồng chí Trần Đức Lâm - Bí thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long chủ tọa kỳ họp.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Lâm - Bí thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: “Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIV bên cạnh những thuận lợi, trong năm qua TP cũng chịu nhiều thách thức, công tác xây dựng và đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH của thành phố… Song, với sự chủ động và quyết tâm chính trị cao nhất, sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ giải pháp, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm đếm, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh; cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn TP.

Đến nay, có thể nói chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đánh giá tổng thể kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách đều đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo; quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công; công tác quản lý du lịch, lễ hội được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng cháy, chữa cháy được các ngành chức năng chủ động, tăng cường kiểm tra và kiểm soát tốt tình hình. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cũng như ở từng địa phương cũng còn những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực: Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn; Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm do thời tiết diễn biến bất thường; việc triển khai thi công đồng loạt nhiều dự án tại nhiều tuyến đường đôi khi còn xảy ra tỉnh trạng ngập lụt kho có mưa lớn, ùn tắc cục bộ; tình trạng khiếu nại, kiến nghị của nhân dân  vẫn còn nhiều, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng; việc giải quyết đơn thư tuy được tập trung thực hiện nhưng vẫn còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm; kye luật kỷ cương hành chính mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra; vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh… trọng điểm chưa đạt tiến độ yêu cầu đề ra từ đầu năm; việc triển khai một số đề án, cơ chế, chính sách về an sinh xã hội còn chậm; cải cách thủ tục hành chính và quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu; một số việc còn tồn tại sự lúng túng, chậm trễ trong triển khai, phổ biến các chính sách, chỉ đạo, điều hành của tỉnh đến các địa phương.

Năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIV, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, nhất là hiện thực hóa bằng được mục tiêu đến năm 2020 TP Hạ Long có cơ cấu kinh tế dịch vụ.

Chúng ta đang đứng trước những vận hội và thách thức có tính lịch sử, đòi hỏi phải giữ vững được ổn định chính trị, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ hiệu quả nhất thành tựu, kết quả thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh trong những năm vừa qua; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và của hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân để quyết tâm, nỗ lực tạo sự chuyển biến căn bản về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cũng như diện mạo, văn hóa, văn minh đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ và tái tạo môi trường tự nhiên xây dựng thành phố thông minh mà chủ đề công tác năm 2018 đã đề ra.

Tại kỳ họp này, chúng ta sẽ nghe và thảo luận báo cáo của UBND TP và các cơ quan chức năng về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; về lập dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018; kế haochj phân bổ vốn đâu ftuw phát triển năm 2018.

Cũng theo quy định, tại kỳ họp này, chúng ta sẽ dành thời gian thỏa đáng để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của UBND TP cùng các thành viên UBND TP theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm.

Với tinh thần đổi mới từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức các kỳ họp HĐND TP, các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc và thống nhất phát biểu, nêu được các vấn đề thiết thực, cụ thể, quyết nghị các nghị quyết bám sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp”.

Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND TP đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND thành phố năm 2017; nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, năm 2017, trên cơ sở bám sát Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy, bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của UBND Thành phố, sự quyết tâm, nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Quảng Ninh.

 


Đ/c Hoàng Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND TP  báo cáo về tình hình KT-XH và công tác điều hành của UBND thành phố năm 2017

 

Thu cân đối ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 125% KH được giao, tăng 57% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư phát triển, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, có tính động lực. Tổng chi đầu tư phát triển năm 2017 khoảng 1.560 tỷ đồng, bằng 183% dự toán của tỉnh, tăng 62% so với năm 2016, chiếm 657% tổng chi Ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, đảm bảo ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt. Quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên và môi trường được tập trung chỉ đạo, các công trình, dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; nhiều công trình lớn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo đạt kết quả tốt. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ. Ba đột phá chiến lược được triển khai thực hiện hiệu quả, kết cấu hạ tầng thành phố phát triển ngày càng đồng bộ; công tác cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác PCCC, PCTT và CNCH được thực hiện tốt. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tranh thủ, tìm kiếm khả năng hợp tác, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường có nhiều khởi sắc và đạt kết quả nhất định. Chủ đề công tác năm 2017 được tích cực triển khai; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, ý thức, tinh thần trách nhiệm của CB,CC,VC-NLĐ nâng lên rõ rệt; việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh được quan tâm triển khai.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của thế giới dự báo cao hơn trong năm 2017, tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực; những nỗ lực từ phía Chính phủ, của Tỉnh và Thành phố trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện quyết liệt trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang được cải thiện đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông (trong đó 2 dự án quan trọng là cao tốc Hạ Long - Hải phòng và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và các dự án giao thông của Thành phố sẽ hoàn thành trong năm 2018); hạ tầng du lịch, một số dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ; cùng với đó là tác động của việc hình thành Đặc khu kinh tế Vân Đồn, kỳ vọng sẽ là động lực để có bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như thành phố.

Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu hạn chế, ngành than dự báo tiếp tục gặp khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường; thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường... dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch năm 2018 của Thành phố.

 


Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hạ Long khoá XX  nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

TP xác định mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục giữ vững ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ. Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm; các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Hạ Long tiếp tục phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 20.000 tỷ đồng trở lên. Tạo việc làm mới cho 5.500 lao động trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86% trở lên; Giảm 10% tổng số hộ nghèo; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ≤ 4,65%. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện, nước sạch đạt 100%; Thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 98%; Tỷ lệ xử lý chất thải y tế đạt 100%.

Cũng trong phiên khai mạc và buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận một số nội dung quan trọng. Trong phiên họp ngày 22/12, kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung được cử tri thành phố Hạ Long quan tâm.

Theo Cổng TTTP Hạ Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1474
Đã truy cập: 1570000