Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

26/12/2017 08:00
  Sáng nay, 25-12, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn; Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng.  

 Trong năm, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình như chuẩn bị và tổ chức 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật; Chủ trì triển khai 08 cuộc giám sát chuyên đề và 30 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế chính sách...

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo, tham mưu kịp thời giúp Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương và giải quyết trên 145 nội dung liên quan đến điều hành về tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hiện luật đất đai, xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo đổi mới công tác tổng hợp, nắm bắt giải quyết ý kiến của cử tri, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri như tiếp xúc chuyên đề với cử tri ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp xúc chuyên đề với cử tri thành phố Móng Cái về công tác quản lý đất đai và xử lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm qua.

 

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh, chú trọng việc duy trì nền nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; duy trì chế độ kiểm tra, giám sát  thường xuyên đối với các chi bộ và đảng viên; lãnh đạo hoạt động đoàn thể quần chúng đạt kết quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện quy trình tham mưu, giải quyết công việc còn có nội dung chưa đảm bảo; Chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; việc lãnh đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan còn chưa được đẩy mạnh...

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ đề ra mục tiêu năm 2018: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của các chi bộ, đảng viên trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện có hiệu quả  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua. Trong năm, cán bộ, đảng viên ở từng bộ phận đã phát huy vai trò tham mưu, giúp việc kịp thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh để có chỉ đạo về những lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế - ngân sách, qua đó giúp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng có hiệu quả, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đại diện cho quyền lợi và ý chí, nguyện vọng của cử tri.

 Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, và chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, đó là: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phải đạt mục tiêu “chất lượng, hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể là tiếp tục đổi mới chất lượng kỳ họp; công khai công bố các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp; tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát đột xuất và thường xuyên. Đối với công tác xây dựng Đảng, Văn phòng phải làm nòng cốt phát huy vai trò của các cán bộ, đảng viên, gắn kết các bộ phận trong cơ quan, tạo thành khối đoàn kết thống nhất, để xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ kết luận tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ đã nhấn mạnh những kết quả đạt được nổi bật trọng năm qua, một số tồn tại hạn chế và chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt chủ đề công tác năm; phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, triển khai đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan; các đảng viên cần nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên đề, duy trì đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; lãnh đạo đoàn thể, tổ chức Công Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt trong cơ quan, tạo sự gắn kết trong Cơ quan.

 Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng đã có quyết định khen thưởng cho Chi bộ Văn hóa - Xã hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 06 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Phạm Thị Hà (Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3801
Đã truy cập: 1600656