Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 07:00
Sáng ngày 28/12, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Huê, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, Ban Pháp chế hiện có 09 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban hoạt động chuyên trách  và 07 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm (thiếu 02 thành viên theo cơ cấu, số lượng đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất). Tuy có sự biến động về mặt nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Ban, nhưng với sự chủ động triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm cũng như sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh nên các hoạt động của Ban luôn được duy trì và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể, năm 2017, Ban phối hợp tốt với Văn phòng và các ban của HĐND tỉnh tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo yêu cầu. Ban đã thẩm tra đối với 12 báo cáo và 11 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ và bất thường của HĐND tỉnh. Ngoài ra, bộ phận chuyên trách của Ban còn tham gia phối hợp với các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 01 báo cáo và 05 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Các báo cáo thẩm tra trên lĩnh vực thi hành pháp luật đã xem xét, đánh giá đúng thực chất về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng hoạt động và hiệu quả thực thi của các cơ quan tư pháp ở địa phương; tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề và tích cực tham gia một số cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh. Cùng với đó, Ban đã chủ động rà soát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chức năng; tăng cường khảo sát nắm bắt thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra, và công tác chỉ đạo điều hành, quản lý kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Ban đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong năm, Ban đã tiếp nhận và xử lý 14 đơn thư của công dân gửi đến Ban theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, tư pháp. Ngoài ra, Ban còn tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý 07 đơn thư của công dân. Các thành viên của Ban đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động của Ban.

Bên cạnh những kết qủa đã đạt được nêu trên, hoạt động của Ban còn một số tồn tại, hạn chế như : Một số vấn đề mà dư luận, cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc lĩnh vực pháp chế chưa được Ban giám sát, khảo sát kịp thời; một số kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban chưa được thực hiện triệt để, hiệu quả chưa cao; công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát và kết luận sau chất vấn chưa được tiến hành thường xuyên…

Tại cuộc họp các thành viên của Ban đều khẳng định và làm rõ thêm những kết quả đạt đã đạt được nổi bật trong năm 2017, đồng thời tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018 thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban như: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong hoạt động giám sát, khảo sát, đặc biệt là hoạt động giám sát thường niên đối với các cơ quan tư pháp về nội dung, cách thức, quy mô; có giải pháp để đảm bảo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban; tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, thường xuyên như giám sát về an ninh trật tự phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội,  khảo sát xử lý tin báo tội phạm, hoãn thi hành án hình sự, thi hành án hình sự đối với hình phạt cải tạo không giam giữ  và thi hành án treo; khảo sát tổ chức, bộ máy, cải cách thủ tục hành chính (khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính cuả tỉnh, Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã,  công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế,  tổ chức, bộ máy, hoạt động của một số thôn, bản, khu phố; ..)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2018, khối lượng công việc là rất lớn, Ban sẽ bám sát Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 để chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, chủ động khảo sát thường xuyên, có phương pháp tiếp cận sớm những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Hà - Huệ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3031
Đã truy cập: 48962687.