Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2018

11/01/2018 14:30

Ngày 10/01, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ Cơ quan.

Theo báo cáo, năm 2017, Cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung bám sát Nghị quyết 06/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để cụ thể hóa trong các nhiệm vụ công tác; tích cực chủ động tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác tham mưu, phục vụ Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết và thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất quyết định chủ trương giải quyết kịp thời các nội dung giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền, liên quan đến điều hành tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hiện luật đất đai, quy hoạch, xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách; tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn theo hướng đổi mới nội dung, hình thức; Tham mưu và phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ; xử lý kịp thời, theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm; tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao chất lượng công tác quản trị, hành chính, nhất là quản lý chi tiêu, sử dụng tài sản công có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, mức thu nhập tăng thêm từ nguồn tự chủ năm 2017 của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan cao hơn so với năm 2016.

Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho đ/c Phạm Đức Tuynh, Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị

Hoạt động của Công đoàn cơ quan được duy trì và đạt kết quả tốt, nhiều phong trào thi đua tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ công chức và người lao động tham gia, đoàn viên Công đoàn tích cực nhiệt tình tham gia các phong trào do Công đoàn Cơ quan và Công đoàn cấp trên phát động, tạo sự đoàn kết, gắn bó, không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, góp phần hoàn thành tôt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những kết quả đạt được nêu trên, trong năm 2017, 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 01 tập thể được UBND tỉnh xét công nhận đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, tặng bằng khen; 100% cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 2 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”. Công đoàn Cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, 3/5 tổ Công đoàn đạt danh hiệu “tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”, 02 cá nhân được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách và 04 cá nhân; 100% cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc”, trong đó có 06 đoàn viên đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu” Cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được khối thi đua các đơn vị tổng hợp bình bầu là đơn vị  dẫn đầu phong trào thi đua, đề nghị Thủ tướng Chính phủ  tỉnh tặng cờ thi đua năm 2017.

Các cá nhân được nhận giấy khen của Chánh Văn phòng HĐND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Trong không khí dân chủ, cởi mở, tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến, tập trung vào một số nội dung như: Chế độ làm thêm giờ; về chỉ tiêu thi đua năm 2018  và các giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua; về tổ chức các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể thao để tạo sự gắn bó, đoàn kết trong cơ quan…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức Cơ quan nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: đã thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017; đã tiến hành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan; đã phát huy tốt vai trò của cán bộ công chức; thực hành tốt tinh thần tiết kiệm. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức các phong trào thi đua chưa được quan tâm thường xuyên, chưa xây dựng các điển hình tiên tiến; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao còn ít; việc duy trì sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ và phân công cho cán bộ công chức chưa được thực hiện….

Các cá nhân đạt danh hiệu "đoàn viên xuất sắc tiêu biểu" được tặng giấy khen của Công đoàn cơ quan

Đồng chí chỉ đạo, năm 2018, Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh cần thực hiện tốt chủ đề công tác năm; rà soát bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua; thủ trưởng Cơ quan và Công đoàn cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động để gắn kết cán bộ công chức (hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan, tổ chức sinh nhật…); thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan cần phối hợp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức; phát động phong trào thực hành tiết kiệm chi để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức; rà soát trang sắm cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng cho cán bộ công chức để có giải pháp kịp thời.

Tại hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lục Thành Chung , Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch Công Đoàn Cơ quan đã phát động phong trào thi đua năm 2018. Cán bộ công chức Cơ quan cũng đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Công Đoàn Cơ quan với Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, của Văn phòng HĐND tỉnh. Hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết và được sự biểu quyết nhất trí của toàn thể cán bộ công chức trong Cơ quan./.

qt.vphdnd


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3769
Đã truy cập: 1600624