Trang chủ Lấy ý kiến
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen
13/10/2021 07: 59:00
.
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
03/03/2021 20: 37:00
Dự thảo Nghị quyết HDND
Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ trong cơ sở giáo dục năm học 2020-2021
19/11/2020 13: 37:00
Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ trong cơ sở giáo dục năm học 2020-2021
Dự thảo Nghị quyết Nghị quyết về việc hỗ trợ người chăm sóc bán trú trong các cơ sở giáo dục trung học cơ sở công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
30/05/2018 15: 13:00
Dự thảo Nghị quyết Nghị quyết về việc hỗ trợ người chăm sóc bán trú trong các cơ sở giáo dục trung...
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
30/05/2018 15: 12:00
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 Hội đồng nhân dân...
Lấy ý kiến Về việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy hè cho trẻ em mẫu giáo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
21/04/2017 11: 09:56
Lấy ý kiến Về việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy hè cho trẻ em mẫu giáo tại cơ sở giáo dục mầm non công...
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1004
Đã truy cập: 2466706
Thông tin báo chí