Trang chủ Đảng ủy
QĐ về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong đảng bộ tỉnh Quan gr Ninh
19/01/2023 10: 09:00
Chương trình HĐ thực hiện NQ 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BC TW khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên
16/01/2023 07: 31:00
QĐ ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy
16/01/2023 07: 27:00
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
13/01/2023 14: 24:00
Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 1+2/2023
12/01/2023 07: 31:00
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris
12/01/2023 07: 29:00
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
06/01/2023 09: 42:00
Cẩm nang phòng chống tin giả
31/12/2022 19: 11:00
Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 v/v thực hiện một số điều trong quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
14/12/2022 16: 47:00
NQ Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
01/12/2022 16: 36:00
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 3226229
Thông tin báo chí