Trang chủ Đảng ủy
Đề cương tuyên truyền 120 năm ngày sinh đc Nguyễn Phong Sắc
15/01/2022 20: 50:00
Huong dan tuyen truyen cac ngay le lon trong nam 2022 (05 ĐU ngay 11-01-2022)
11/01/2022 21: 03:00
Huong dan tuyen truyen cac ngay le lon trong nam 2022 (05 ĐU ngay 11-01-2022)
Tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 17/12/2021 của Đảng ủy Khối, Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 10/01/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
11/01/2022 10: 50:12
HD 11 ĐUK Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.
10/01/2022 21: 01:00
Đánh giá công tác Đảng tháng 12/2021 và phương hướng tháng 01/2022
01/01/2022 21: 44:00
Ke hoach kiem tra, giam sat cua UBKT Dang uy (196 ĐU )
31/12/2021 21: 04:00
Ke hoach kiem tra, giam sat cua UBKT Dang uy (196 ĐU )
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
29/12/2021 20: 21:00
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Điều chỉnh, bổ sung, thay thế nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022
29/12/2021 20: 20:00
Điều chỉnh, bổ sung, thay thế nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022
Quyết định đánh giá, xếp loại và khen thưởng các chi bộ, đảng viên năm 2021
29/12/2021 16: 43:23
QĐ đánh giá, xếp loại và khen thưởng các chi bộ, đảng viên từ năm 2014 - 2020
23/12/2021 20: 02:00
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 195
Đã truy cập: 2892773
Thông tin báo chí