Trang chủ Cải cách hành chính
Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi,..
28/07/2023 16: 44:00
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023
28/07/2023 16: 42:00
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT
28/07/2023 16: 40:00
QĐ phê duyệt đề án đo lường sụ hài lòng của người dân đối với dịch vụ GD công, GĐ 2023-2030
28/07/2023 16: 38:00
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT
28/07/2023 16: 36:00
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GDĐT
28/07/2023 16: 34:00
Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GDĐT
28/07/2023 16: 31:00
Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2022
28/07/2023 16: 24:00
Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,...
28/07/2023 16: 21:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
28/07/2023 16: 20:00
12345
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 764
Đã truy cập: 3629681
Thông tin báo chí