Trang chủ Cải cách hành chính
66 thủ tục hành chính của Sở GDĐT
19/01/2023 08: 07:00
Kế hoạch số 3600/KH-SGDĐT ngày 13/12/2022 v/v triển khai NQ số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
23/12/2022 15: 53:00
NQ số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
23/12/2022 15: 50:00
QĐ số 3744/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh
23/12/2022 15: 07:00
QĐ số 3095/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 v/v công bố danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
24/10/2022 15: 30:00
Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
11/10/2022 13: 49:00
Bản tin cải cách hành chính số 36/2022 (Từ 12/9/2022-16/9/2022) từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
20/09/2022 09: 37:00
KH số 205/KH-UBND ngày 24/8/2022 cải thiện nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân tỉnh Quảng Ninh năm 2022
24/08/2022 15: 27:00
QĐ ban hành nội dung chi tiết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT
10/08/2022 10: 10:00
QĐ phê duyệt quy trình giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT
10/08/2022 09: 42:00
12
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 409
Đã truy cập: 3226144
Thông tin báo chí