Trang chủ QĐ TĐKT
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012
29/08/2012 15: 38:07
Quyết định về việc thưởng tiền cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012
29/08/2012 09: 34:25
Quyết định về việc khen thưởng năm học 2011-2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
21/08/2012 08: 02:28
Quyết định về việc công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012
21/08/2012 08: 01:14
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012
21/08/2012 08: 00:21
Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2011-2012
21/08/2012 07: 57:36
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21/08/2012 07: 55:55
Quyết định về việc công nhận các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác năm học 2011-2012
21/08/2012 07: 54:33
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
21/08/2012 07: 52:06
Quyết định về việc tặng cờ thi đua cho 05 tập thể và tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 19 cá nhân thuộc Sở giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phong trào thi đua năm học 2011-2012
21/08/2012 07: 51:04
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1537
Đã truy cập: 1502870