Trang chủ Văn bản thi đua khen thưởng
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
17/06/2013 21: 53:38
PHỤ LỤC MẪU HỒ SƠ, BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (Kèm theo Thông tư số: 21 /2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
07/06/2013 10: 25:48
Quyết định về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu để làm căn cứ xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" hoặc "Chiến sỹ thi đua toàn quốc"
15/05/2013 16: 28:30
Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
22/04/2013 07: 57:14
V/v Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011 - 2012
22/04/2013 07: 56:03
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
22/04/2013 07: 53:49
V/v xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
22/04/2013 07: 51:20
V/v nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi - Cơ quan văn hóa" năm 2011
22/04/2013 07: 49:01
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)
22/04/2013 07: 47:22
Quyết định về việc ban hành quy chế khen thưởng phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu", "Cơ quan, Đơn vị văn hóa" của tỉnh Quảng Ninh
02/04/2013 09: 23:57
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 943
Đã truy cập: 3533487
Thông tin báo chí