Lãnh đạo Sở

 

  Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn, Thạc sĩ QLGD
- Trình độ LLCT: Cao cấp 
- Điện thoại  văn phòng: 02.036.566.868
- Điện thoại di động: 0983.264.272
- Email: nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức cán bộ; Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
3. Phụ trách các đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng.
4. Phụ trách các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long
5. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phát triển nhân lực; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và các Ban chỉ đạo khác khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.
6. Là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là người phát ngôn của ngành Giáo dục.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Phó Giám đốc: Trịnh Đình Hải
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.625.378

- Điện thoại di động: 0913.594.620

- Địa chỉ Email: trinhdinhhai.c3chl@quangninh.edu.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của Phòng Giáo dục phổ thông.
2. Trực tiếp phụ trách Phòng Giáo dục phổ thông; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục Phổ thông.
3. Phụ trách các địa phương: Cẩm Phả, Ba Chẽ, Cô Tô.
4. Tham gia Hội đồng khoa học tỉnh và các Ban, Hội đồng khác do Tỉnh, Giám đốc Sở phân công.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Sơn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Vật lí, Thạc sĩ Chính sách công
- Trình độ LLCT: Cao cấp 
- Điện thoại  văn phòng:
- Điện thoại di động: 0912.667.212
- Email: dinhngocson@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của Thanh tra Sở, chính sách phát triển giáo dục và các lĩnh vực cơ sở vật chất, quản lý chất lượng.
2. Trực tiếp phụ trách đơn vị Thanh tra Sở; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Thanh tra.
3. Phụ trách các địa phương: Bình Liêu, Quảng Yên, Tiên Yên.
4. Tham gia Hội đồng Trường Đại học Hạ Long và các Ban, Hội đồng khác do Tỉnh, Giám đốc Sở phân công.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc: Châu Hoài Thu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn, Thạc sĩ Công tác xã hội
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02.033.821.947
- Điện thoại di động: 
- Email: chauhoaithu@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm của Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non, Văn phòng Sở.
2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non.
3. Phụ trách các địa phương: Móng Cái, Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà.
4. Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; là Chủ tịch Công đoàn cơ quan và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia các ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Quảng Ninh và các Ban, Hội đồng khác do Tỉnh, Giám đốc Sở phân công.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 228
Đã truy cập: 3749493