Lãnh đạo Sở

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng: 02.036.566.868

- Điện thoại di động:

- Email: nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kế hoạch, tài chính; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Phụ trách các đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phát triển nhân lực; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

5. Là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là người phát ngôn; là chủ tài khoản số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo; là đại diện chủ đầu tư của các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuế

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.846

- Điện thoại di động:

- Email: nguyenvantue@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ của Phòng Giáo dục phổ thông.

2. Phụ trách đơn vị Giáo dục phổ thông; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục phổ thông.

3. Phụ trách các địa phương: Cẩm Phả, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

4. Tham gia Hội đồng khoa học tỉnh; là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; là chủ tịch công đoàn cơ quan.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng:

- Điện thoại di động: 0912.667.212

- Email: dinhngocson@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của đơn vị Thanh tra và các lĩnh vực: Quản lí chất lượng giáo dục; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng Nghị quyết, Đề án, Đề tài.

2. Phụ trách đơn vị Thanh tra; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Thanh tra.

3. Phụ trách các địa phương: Quảng Yên, Đông Triều, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu.

4. Là chủ tài khoản số 02 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phó Giám đốc: Châu Hoài Thu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.821.947

- Điện thoại di động:
- Email: chauhoaithu@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ của Văn phòng Sở và Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non và công tác phụ nữ của Ngành.

2. Phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non.

3. Phụ trách các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn, Cô Tô.

4. Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; là Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 382
Đã truy cập: 2973669