Lãnh đạo Sở

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

- Sinh năm: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng: 02.036.566.868

- Điện thoại di động: 0983.264.272

- Email: nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn

 

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Phụ trách các đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng.

4. Phụ trách các địa phương: Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long.

5. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phát triển nhân lực; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và các Ban chỉ đạo khác khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

6. Là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là người phát ngôn; là chủ tài khoản số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phó Giám đốc: 

 
 

Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Sơn

- Sinh năm: 1970

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Vật lí, Thạc sĩ Chính sách công

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng:

- Điện thoại di động: 0912.667.212

- Email: dinhngocson@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực chính sách tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và thiết bị trường học, Giáo dục trung học, Thanh tra, lĩnh vực Kiểm định và Quản lí chất lượng giáo dục, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, công tác quốc phòng, an ninh.

2. Trực tiếp phụ trách đơn vị Thanh tra, Giáo dục phổ thông; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục Phổ thông.

3. Phụ trách các địa phương: Quảng Yên, Đông Triều, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu.

4. Tham gia Hội đồng khoa học tỉnh và các Ban, Hội đồng khác do giám đốc Sở phân công; là chủ tài khoản số 02 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Giám đốc: Châu Hoài Thu

- Sinh năm: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn, Thạc sĩ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.821.947

- Điện thoại di động: 
- Email: chauhoaithu@quangninh.gov.vn

1. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác Văn phòng, giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, công tác giáo dục chuyên nghiệp, đại học và giáo dục thường xuyên, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên, công tác y tế trường học, công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy nổ, tai nạn, thương tích của ngành; phụ trách công tác thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non. Sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non.

3. Phụ trách các địa phương: Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà.

4. Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; là Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; tham gia các ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...(khi được Giám đốc Sở phân công).

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 817
Đã truy cập: 3152965