Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên

 

 

  PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 Trưởng phòng: Phạm Thị Nhàn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 - Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Điện thoại văn phòng: 033. 

- Điện thoại di động: 0169.3961296

- Email: phamthinhan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Đức Hiển

 - Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033656947
- Điện thoại di động: 0912293900

 - Email: phamduchien.vps@quangninh.edu.vn

 

 

 

Phó trưởng phòng:Trịnh Minh Cường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0912659175 

- Email: trinhminhcuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Hà Chi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 01289286386   

- Email: nguyenhachi.vps@quangninh.edu.vn

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Chức năng

 Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên. 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến phát triển các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

2. Soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với công tác giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đề xuất triển khai các chủ trương, các vấn đề cụ thể trong quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức về văn hóa, ngoại ngữ, tin học. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thông qua việc tổ chức các kỳ bồi dưỡng, kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch. Quản lý và tiếp nhận học sinh trong hệ thống giáo dục thường xuyên theo quy định. Chỉ đạo công tác tuyển sinh chính quy, cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

4. Thẩm định, cấp phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hỗ trợ giáo viên người nước ngoài từ các trung tâm ngoại ngữ tới các các cơ sở giáo dục, thẩm định các hoạt động tư vấn du học, hội thảo có yếu tố nước ngoài trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện mở các ngành nghề đào tạo mới của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn, kiểm tra, quản lí liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lí nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương, theo quy định của pháp luật. 

5. Hướng dẫn việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập và tổ chức biên soạn, biên tập tài liệu giảng dạy và hướng dẫn giảng dạy giáo dục thường xuyên theo quy định về nội dung, phương pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và các cuộc thi khác liên quan đến giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi phụ trách. 

6. Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những điển hình tiên tiến thuộc ngành học.

7. Phối kết hợp với các phòng, ban chức năng của Sở, các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế- xã hội tham gia xây dựng định hướng phát triển ngành học về quy mô, ngành nghề, các cơ sở đào tạo, thuộc thẩm quyền theo định hướng phát triển của tỉnh. Tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách phù hợp có liên quan đến cán bộ, giáo viên thuộc ngành học trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở, các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức xã hội tham gia công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục cộng đồng, đào tạo nghề xã hội, xóa mù chữ. Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong công tác thi trung học phổ thông Quốc gia, công tác đánh giá, kiểm định chất lượng, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ đối với giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc lĩnh vực phụ trách.  

9. Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục khác liên quan. Chỉ đạo các hoạt động chính quy, liên thông, từ xa, liên kết đào tạo của trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục thường xuyên theo Chuẩn nghề nghiệp. Quản lý các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học theo chương trình chuyên ngành và ứng dụng..

10. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các phòng GD&ĐT trong công tác quản lí nhà nước về liên kết đào tạo, các hoạt động đào tạo chuyên nghiệp, hoạt động giáo dục thường xuyên, hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoai ngữ, tin học, kỹ năng sống và tư vấn du học trên địa bàn.

12.  Thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục  bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

13. Tham mưu chỉ đạo việc xây dựng xã hội học tập, phân luồng, phối hợp cùng các tổ chức Hội, tổ chức chính trị- xã hội và các ban ngành khác tham mưu thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

 

  1. Là đầu mối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác phổ cập và xóa mù chữ toàn ngành”

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 1981776