Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục

 
  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
  Trưởng phòng: Đàm Thị Thanh Thủy
Dam Thi Thanh Thuy.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0904301967Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thảo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

 - Trình độ LLCT:

 - Điện thoại văn phòng: 02033822754

- Điện thoại di động: 0902199666

- Email: nguyenthanhthao@quangninh.edu.vn

  Chuyên viên: Bùi Thị Nga

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0988435890

- Email: buithinga.vps@quangninh.edu.vn
   
 
   
 

 


  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về cấp phát văn bằng.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề ra.

2. Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và các quy chế, quy định, các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các cấp học; đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo tốt cho công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Chủ trì, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra công tác thi, quản lý hồ sơ thi, cấp phát văn bằng, giấy chứng nhận của các kỳ thi:

a. Thi trung học phổ thông Quốc gia.

b. Thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông (nếu có), trường trung học phổ thông chuyên.

c. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các kỳ thi khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 4. Chủ trì, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý

5. Chủ trì, tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc cấp giấy chứng nhận trường mầm non, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ.

6. Tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi và đề kiểm tra các ngành học, cấp học theo quy định.

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục. Chủ trì, tổ chức các hoạt động tập huấn cho các đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham gia các công tác sau đối với  trung học cơ sở, trung học phổ thông: chỉ đạo dạy, học bộ môn; biên soạn, biên tập các tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập theo quy định; giám định giáo viên giỏi cấp tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và bồi dưỡng học sinh giỏi; nghiên cứu đề tài khoa học; xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên và triển khai ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế./.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 49301491.