Ban quản lý các công trình giáo dục

23/08/2017

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC 

 

Giám đốc:  Nguyễn Văn Dần

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3623049
- Điện thoại di động: 0912.738965 

- Email: nguyenthedan@quangninh.gov.vn

 

 

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Thành

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02033825295
- Điện thoại di động: 0904343311 

- Email:nguyenvanthanh_sgddt@quangninh.gov.vn

 

 

Phó giám đốc: Lê Quang Vinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02033825295
- Điện thoại di động: 0984229599 

- Email: lequangvinh_sgddt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Hải Duyến

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02033656853
- Điện thoại di động: 01686155868 

- Email: hoanghaiduyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Quang Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 02033655860
- Điện thoại di động: 0986701958 

- Email:  nguyenquangha.vps@quangninh.edu.vn

 

Nhân viên: Nguyễn Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0333655860
- Điện thoại di động:

 

Nhân viên: Bùi Thị Liễu

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033656853
- Điện thoại di động: 0982313826 

- Email: buithilieu.vps@quangninh.edu.vn


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

I. Chức năng:

1. Ban Quản lý Dự án là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp giúp Giám đốc sở quản lý toàn bộ các dự án xây dựng cơ bản thuộc ngành giáo dục theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   2. Ban Quản lý Dự án là tổ chức sự nghiệp kinh tế có đủ tư cách pháp nhân, có can dấu riêng, có tài khoản riêng, chịu trách nhiệm tiếp nhận vốn qua chủ đầu tư để thanh toán cho các tổchức tư vấn, xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị ... theo quy định hiện hành của nhà nước.

 II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, hàng năm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng theo quy định  của nhà nước về đầu tư và xây dựng cơ bản,bao gồm:

- Thực hiện các dự án dầu tư và xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựngcơ bản bằng nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗtrợ của nguồn ngân sách để phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tuyển chọn tưvấn, đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị hoặc tự thực hiện các công việc:

- Điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư.

- Khảo sát thiết kế, lập tổng dự toán, dự táon công trình, lập hồ sơ mời thầu (xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị) giám sát kỹ thuật công trình, nghiệm thu bộ phận hoặc toàn bộ công trình thuộc dự án đầu tư.

4. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng các công trình xây dựng, cải tạo, sữa chữa chống xuống cấp do đơn vị làm chủ đầu tư theo đúng quy định.

5.  Phối hợp với phòng Kế hoạch Tàichính để thống nhất kế hoạch đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa trang thiết bị cho các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phân cấp.

Thẩm định thiết kế, dự toán, quyết toáncác công trình xây dựng, sửa chữa của các cơ sở giáo dục trực thuộc do Giám đốc Sở giao cho đơn vị làm chủ đầu tư.

6. Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàngnăm, báo cáo quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định của nhà nước.

         7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 965
Đã truy cập: 1927739