Công đoàn ngành giáo dục tỉnh

21/11/2018

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch: Đoàn Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.844

- Điện thoại di động: 0912.900.237

- Email: doanthuhien.vps@quangninh.edu.vn

 

Phó chủ tịch: Vũ Bích Liên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.844

- Điện thoại di động: 0904.126.370

- Email: vubichlien.dtnttinh@quangninh.edu.vn

 

Phó chủ tịch: Nguyễn Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.844

- Điện thoại di động: 0904.468.467

- Email: nguyenthanhhai.vps@quangninh.edu.vn

 

Nhân viên: Phạm Ngọc Huyền My

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.825.844

- Điện thoại di động: 

- Email: phamngochuyenmy.vps@quangninh.edu.vn

 

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 826
Đã truy cập: 2534160