Thanh tra Sở

23/08/2017

 

THANH TRA SỞ

 

 Chánh thanh tra: Trương Thị Thúy Vân

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

 - Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Điện thoại văn phòng: 0203.3826525
- Điện thoại di động: 0983.723268

- Email:  truongthithuyvan@quangninh.gov.vn

   Phó chánh thanh tra: Phạm Thị Quyên
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

 - Trình độ LLCT: 

 - Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 0936617556 

 - Email:phamthiquyen.vps@quangninh.edu.vn

   
 

 

 Chuyên viên: Phạm Tiến Dũng
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3826527
- Điện thoại di động: 0912182440

- Email: phamtiendung@quangninh.gov.vn

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

Chức năng

Thanh tra Sở là đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

3. Thanh tra hành chính và chuyên ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

5. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

9. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

10. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

11. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

12. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

13. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

14. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 1922811