Phòng Giáo Dục Huyện Bình Liêu

 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU

Địa chỉ: Khu Bình Công 2 – Thị Trấn Bình Liêu

 Huyện Bình Liêu – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033878883

E-mail: c3binhlieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Đinh Quốc Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Hóa học

- Trình độ QLGD:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT:    Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0979967776

- Địa chỉ Email: dinhquoctuan.c3binhlieu@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Lý

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

- Trình độ QLGD:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0936485548

- Địa chỉ Email: hoangthily.c3binhlieu@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng:  Lý Đức Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Hóa học

- Trình độ QLGD:  Chứng chỉ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0943297546

- Địa chỉ Email: lyduccuong.c3binhlieu@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1200
Đã truy cập: 3158168