Trung tâm HN&GDTX Hải Hà

23/08/2017

TRUNG TÂM HN&GDTX HẢI HÀ

Địa chỉ: Trung tâm Hải Hà, huyện Hải Hà, , tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3760691; Fax: 033.3760691

E-mail: ttgdtxhaiha.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Giám đốc:

- Trình độ CM:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

 

Ảnh 4x6

 

Phó giám đốc:

- Trình độ CM: Cử nhân SP

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1589
Đã truy cập: 3637562