Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ

23/08/2017

 

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02.033.888.051; Email: gdbache.quangninh@moet.edu.vn 

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Hoàng Thị Oanh

- Trình độ chuyên môm: Cử nhân SP Văn học

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.888.267

- Điện thoại di động: 0912.900.109

- Địa chỉ Email:

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Huệ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ SP Vật lý

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.888.357

- Điện thoại di động: 0912.402.195

- Địa chỉ Email:Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 714
Đã truy cập: 2974001