Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ

23/08/2017

 

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02.033.888.051; Email: gdbache.quangninh@moet.edu.vn 

BAN LÃNH ĐẠO

 

Trưởng phòng: Hoàng Thị Oanh

  - Trình độ chuyên môm: Cử nhân SP Văn học

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 02.033.888.267

- Điện thoại di động: 0912.900.109

- Địa chỉ Email:

 

Phó trưởng phòng: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động:

- Địa chỉ Email:

 

Phó trưởng phòng: Lương Văn Khang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0945.413.886

- Địa chỉ Email: luongvankhang.c2dtnt@bache.edu.vn

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 3832201