Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên

23/08/2017

 

Địa chỉ: 61 Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02.033.875.233; Email: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.681.553

- Điện thoại di động: 0344.638.869

- Địa chỉ Email: pp02qy.quangninh@moet.edu.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hoan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý giáo dục: Chứng chỉ

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0973.559.288

- Địa chỉ Email: pp01.qy.quangninh@moet.edu.vn

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1894
Đã truy cập: 2890385