Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên

23/08/2017

 

Địa chỉ: 61 Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3875.233; Email: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

- Trình độ CM: Thạc sỹ Chính trị học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033875047

- Điện thoại di động: 0983117422

- Email: nguyenthithuy.quangninh@moet.edu.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Hồng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân GD Tiểu học, Thạc sĩ Quản lý công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.681.553

- Điện thoại di động: 0815.571.974

- Địa chỉ Email: nguyenthithuyhong@pgdquangyen.edu.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thìn

- Trình độ CM: Cử nhân Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.680.025

- Điện thoại di động: 0974288580

- Email: nguyenthithin@gmail.com

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 3749498