Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long

20/01/2021

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02.033.627.218; Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Vi Bích Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.301

- Điện thoại di động: 0912.088.766

- Địa chỉ Email: vibichhanh@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.858.045

- Điện thoại di động: 0912.301.297

- Địa chỉ Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Vân Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.628.849

- Điện thoại di động: 0936.242.606

- Địa chỉ Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn 

Phó trưởng phòng: Ngô Tiến Sĩ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02033.703.999

- Điện thoại di động: 

- Địa chỉ Email: ngotiensy.hb@quangninh.gov.vn  

 

Phó trưởng phòng: Hoàng Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý giáo dục:

- Điện thoại văn phòng: 02.033.625.551

- Điện thoại di động: 0975.923.398

- Địa chỉ Email: hoanganh@quangninh.gov.vnBản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 710
Đã truy cập: 2973997