Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long

20/01/2021

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02.033.627.218; Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Vi Bích Hạnh

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Vật lí, Thạc sỹ QLGD

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.826.301

- Điện thoại di động: 0912.088.766

- Địa chỉ Email: vibichhanh@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP mầm non, Thạc sỹ QLGD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.858.045

- Điện thoại di động: 0912.301.297

- Địa chỉ Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Vân Anh

- Năm sinh: 1969

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02.033.628.849

- Điện thoại di động: 0936.242.606

- Địa chỉ Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 881
Đã truy cập: 3153029