Trường THPT Bình Liêu

 

   TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU

Địachỉ: Khu Bình Công II- Thị trấn Bình Liêu, tỉnhQuảngNinh

Điệnthoại: 0333 878238; Fax: ............................

E-mail: c3binhlieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: ĐINH QUỐC TUẤN

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0979 967 776

 

   

 PhóHiệuTrưởng: Lý Đức Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa học

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 033 3757676

- Điện thoại di động: 0943297546

- Địa chỉ E-mail: lyduccuong.c23hoanhmo@quangninh.edu.vn

  PhóHiệuTrưởng:  Hoàng Thị Lý

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ Quản Lý Giáo dục

- Trình độ LLCT: Trungcấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0936 485 548

- Địa chỉ Email: hoangthily.c3binhlieu@quangninh.edu.vn

 

 

 

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1521
Đã truy cập: 2812537