THPT Hoàng Hoa Thám

 

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

Địa chỉ: Hoàng Quế - Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.871.301

E-mail: c3hoanghoatham.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

Hiệu Trưởng: Cao Thị Kim Thoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán Học

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0986928400

- Địa chỉ Email: caothikimthoa.c3hht@quangninh.edu.vn

 

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Đình Quân

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Toán Học

- Trình độ QLGD: Chứng Chỉ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 

- Điện thoại di động: 0936193626

- Địa chỉ Email: nguyendinhquan.c3hht@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Phạm Thị Phương Huyền

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm GDCD

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033674368

- Điện thoại di động: 0128.826.6868

 - Địa chỉ Email: phamthiphuonghuyen.c3hht@quangninh.edu.vn

 

Phó Hiệu Trưởng: Đào Thị Quyên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa Lí

- Trình độ QLGD:Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 

- Điện thoại di động: 0904790796

- Địa chỉ Email: daothiquyen.c3hht@quangninh.edu.vn

 

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1020
Đã truy cập: 2408986