THPT Uông Bí

 

 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

 Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí.

 Điện thoại: 0333854443; Fax: 0333856320

E-mail: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

 BAN GIÁM HIỆU

 

 

 Hiệu Trưởng: Mạnh Hồng Hải

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ QLGD:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0333851432

Điện thoại di động: 0913370579

 

 

   Phó Hiệu Trưởng:  Nguyễn Thị  Ly

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0966417333

- Địa chỉ Email: nguyenthily.c3uong bi@quangninh.edu.vn

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: Đinh Thị Thuỳ Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 01663929200

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: Lê Thị Thanh Thơ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ QLGD:  

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 0904083936


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 2313796