Trường THPT Uông Bí

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 Điện thoại: 02033.854.443; Email: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Mạnh Hồng Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ QLGD:

- Điện thoại văn phòng: 02033.851.432

- Điện thoại di động: 0913.370.579

- Email: manhhonghai.c3uongbi@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ly

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ QLGD:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0966.417.333

- Địa chỉ Email: nguyenthily.c3uongbi@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Đinh Thị Thùy Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Trình độ QLGD:

- Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 0363.929.200

- Email: dinhthithuyduong.c3uongbi@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thơ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Trình độ QLGD:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0904.083.936

- Email: lethithanhtho.c3uongbi@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1285
Đã truy cập: 2458932