Trường THPT Đông Thành

20/01/2021

Địa chỉ: Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.873.013; Email: c3dong thanh.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Trần Thế Vinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn; Đại học Ngoại ngữ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 02033.500.588

- Email: tranthevinh.c3dongthanh@quangninh.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng: Vũ Tiến Dũng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Vật lí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0986.587.922

- Email: vutiendung.c3dongthanh@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thơ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0904083936

- Email: lethithanhtho.c3uongbi@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 3798343