THPT Yên Hưng

 

 

 TRƯỜNG THPT YÊN HƯNG

Địa chỉ: Phường Quảng Yên – TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 682177; Fax: ............................

E-mail: c3yenhung.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

  Hiệu Trưởng: Lê Đình Hùng 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ


- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0364797977

- Địa chỉ Email: ledinhhung.c3yenhung@quangninh.edu.vn

 Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Diệu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – SP Toán

- Trình độ QLGD:  Chứng chỉ QLGD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0333559070

- Điện thoại di động: 0946758003

- Địa chỉ Email: nguyenthidieu.c3yenhung@quangninh.edu.vn

  Phó Hiệu Trưởng: Phạm Ngọc Văn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lí

- Trình độ QLGD: 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0967286869

- Địa chỉ Email: phamngocvan.c3yenhung@quangninh.edu.vn

 

 

  Phó Hiệu Trưởng: 

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 3056515