THPT Minh Hà

 

 

TRƯỜNG THPT MINH HÀ

Địa chỉ: Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.555.943;  0333860816; Fax: 3688259

E-mail: c3minhha.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu Trưởng: Bùi Thị Ngọc Bách

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.555.943

- Điện thoại di động: 0986627308

- Địa chỉ Email: buithingocbach.c3minhha@quangninh.edu.vn

   Phó Hiệu Nguyễn Ngọc Thức
 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư SPKT

- Trình độ QLGD: Sơ cấp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.688.259

- Điện thoại di động: 01666.131.433

- Địa chỉ Email: nguyenngocthuc.c3minhha@quangninh.edu.vn

 

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Việt Khoa

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Hóa học

- Trình độ QLGD: Sơ cấp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.680.816

- Điện thoại di động: 0915510499

- Địa chỉ Email: nguyenvietkhoa.c3minhha@quangninh.edu.vn

 

 

 

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1117
Đã truy cập: 2409083