Trường THPT Minh Hà

Địa chỉ: Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.555.943; Email: c3minhha.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Bùi Thị Ngọc Bách

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Lịch sử, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.555.943

- Điện thoại di động: 0986.627.308

- Email: buithingocbach.c3minhha@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Thức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP kỹ thuật công nghiệp, Thác sĩ kỹ thuật điện

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.688.259

- Điện thoại di động: 0366.131.433

- Email: nguyenngocthuc.c3minhha@quangninh.edu.vn


Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Việt Khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.680.816

- Điện thoại di động: 0915.510.499

- Địa chỉ Email: nguyenvietkhoa.c3minhha@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1116
Đã truy cập: 2815375