Trường THPT Minh Hà

Địa chỉ: Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.555.943; Email: c3minhha.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu trưởng: Phạm Đức Hiển

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.555.943

- Điện thoại di động: 0912.239.900

- Email: phamduchien.c3minhha@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Thức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP kỹ thuật công nghiệp, Thạc sĩ kỹ thuật điện

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.688.259

- Điện thoại di động: 0366.131.433

- Email: nguyenngocthuc.c3minhha@quangninh.edu.vn


Phó Hiệu trưởng: Bùi Đức Thanh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0915.251.756

- Địa chỉ Email: buiducthanh.c3bachdang@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 535
Đã truy cập: 3803805