THPT Hoành Bồ

 

 

 TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Địachỉ: Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnhQuảngNinh

Điệnthoại: 0333 858 598; Fax: ............................

E-mail: c3hoanhbo.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

  Hiệu Trưởng: Đặng Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh học

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điệnthoại di động: 0915614696

- Địa chỉ Email: dangthihien.c3hoanhbo@quangninh.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Trần Thị Khanh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa học

- Trình độ QLGD: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0989730379

- Địa chỉ Email: maikhanh.c3hb@gmail.com

  Phó Hiệu Trưởng:  Lê  Thị Kim Thu

- Trình độ chuyên môn: Đại học Địa lý

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0936488198

- Địa chỉ Email: lethikimthu.c3hoanhbo@quangninh.edu.vn

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 65
Đã truy cập: 49301503.