THPT Quảng La

 

TRƯỜNG THPT QUẢNG LA

Địa chỉ: Xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.690.545

E-mail: c3quang la.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU 

 

Hiệu Trưởng: Lại Chiến Thắng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0889.363.933

- Địa chỉ Email:Laichienthang.c3quangla@quangninh.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Hải Long
 

- Trình độ chuyên môn: Đâị học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.697.221

- Điện thoại di động: 0915.826.088

- Địa chỉ Email: nguyenhailong.c3quangla@quangninh.edu.vn

 

Phó Hiệu Trưởng: Vũ Trung Tuyến.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.697.329

- Điện thoại di động: 0984.559.480

- Địa chỉ Email: vutrungtuyen.c3quangla@quangninh.edu.vn

 

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1091
Đã truy cập: 2409057