Trường THPT Quảng La

19/01/2021

Địa chỉ: Xã Quảng La, Thành phố Hạ Long, TỉnhQuảngNinh
Điện thoại: 02033.690.545; Email: c3quang la.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Thu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0936.488.198

- Địa chỉ Email: lethikimthu.c3hoanhbo@quangninh.edu.vn


Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hải Long

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.697.221

- Điện thoại di động: 0915.826.088

- Địa chỉ Email: nguyenhailong.c3quangla@quangninh.edu.vn


Phó Hiệu trưởng: Vũ Trung Tuyến

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Tin học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.697.329

- Điện thoại di động: 0984.559.480

- Email: vutrungtuyen.c3quangla@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 3629232