THPT Hòn Gai

 

  

 TRƯỜNG THPT HÒN GAI 

Địa chỉ: Phường Hồng Hải – TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 825331; Fax: ............................

E-mail: c3hongai.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Nguyễn Linh 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0913396150

- Địa chỉ Email: c3hongai.quangninh@moet.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Vũ Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:  Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033829625

- Điện thoại di động: 0904823344

- Địa chỉ Email: vuthiphuong.c3hongai@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng:  Bùi Văn Giang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333655438

- Điện thoại di động: 0973533568

- Địa chỉ Email: buivangiang.c3hongai@quangninh.edu.vn


 Phó Hiệu Trưởng:  Nguyễn Thị Tuyết Hồng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333655977

- Điện thoại di động: 0916138661

- Địa chỉ Email: nguyenthituyethong.c3hongai@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1310
Đã truy cập: 2313999