THPT Văn Lang

 

 TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG

Địa chỉ: Phường Hồng Gai – TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 658 005; Fax: 0333 611 601

E-mail: c3vănlang.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Kim Khánh

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Toán học

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0333 656 975

- Điện thoại di động: 0904735678

- Địa chỉ Email: hoangthikimkhanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn


 Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Bích Huệ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Tiếng Anh

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0333 815 225

- Điện thoại di động: 0982 062 478

- Địa chỉ Email: nguyenthibichhue.c3vanlang@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng: Đinh Văn Nghiêm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0333 658 012

- Điện thoại di động: 0984724266

- Địa chỉ Email: dinhvannghiem.c3vanlang@quangninh.edu.vn

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Kim Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 

- Địa chỉ Email: 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1369
Đã truy cập: 3536562