Trường THPT Cẩm Phả

Địa chỉ: phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 718368; Email: c3campha.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Trần Mạnh Thắng

- Trình độ chuyên môn:  Đại Học Sư Phạm Toán

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa Giáo dục

- Điện thoại văn phòng: 02033.863.252

- Điện thoại di động: 0913.079.759

- Địa chỉ Email: tranmanhthang.c3campha@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Vũ Mạnh Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0914.667.815

- Địa chỉ Email: vumanhcuong.c3campha@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Hòa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.715.796

- Điện thoại di động: 0986.506.836

- Địa chỉ Email: maithihoa.c3campha@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1268
Đã truy cập: 2458915