PT DTNT Tỉnh

23/08/2017

 

 

  

 TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NINH 

Địachỉ: Phố Hải Thịnh-phường Hồng Hải- TP.Hạ Long-Quảng Ninh

Điệnthoại: 0333 832000

E-mail: c3dtnttinh.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

  HiệuTrưởng: Trần Văn Sọi

- Trìnhđộchuyênmôn: Đại học SP Kỹ thuật

- Trìnhđộ QLGD: Thạc sĩ QLGD

- Trìnhđộ LLCT: Cao cấp

- Điệnthoại di động: 0912092586

- Địachỉ Email: tranvansoi.dtnttinh@quangninh.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Hà Văn Duẩn

- Trìnhđộchuyênmôn: Đại học

- Trìnhđộ QLGD: 

- Trìnhđộ LLCT:

- Điệnthoại di động: 0904.366398

- Địachỉ Email: Havanduan.dtnttinh@quangninh.edu.vn

  PhóHiệuTrưởng: Đồng Thị Hoa

- Trìnhđộchuyênmôn: Thạc sỹ Giáo dục học Vật lý

- Trìnhđộ QLGD: Chứng chỉ QLGD

- Trìnhđộ LLCT: Cao cấp

- Điệnthoại di động: 0973769918

- Địachỉ Email: dongthihoa.dtnttinh@quangninh.edu.vn

  Phó hiệuTrưởng: Nguyễn Văn Triều

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Hóa học

- Trình độ LLCT: Sơ Cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0917.792.140

- Email: nguyenvantrieu.dtnttinh@quangninh.edu.vn


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 2228056