THPT Chu Văn An

 

   TRƯỜNG THCS - THPT CHU VĂN AN

Địa chỉ: Phường Trần Phú – TP Móng Cái, tỉnh QuảngNinh

Điện thoại: 0333 773305

E-mail: c3chuvanan.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Lê Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 01689998888

- Địa chỉ Email: lehanh.c3chuvanan@quangninh.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Trần Văn Thế

- Trình độ CM: Thạc Sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0963999169

 

  Phó Hiệu Trưởng: Lâm Quốc Hùng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Địa lí

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0969690799

- Địa chỉ Email: lamquochung.c3chuvanan@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng: Đặng Hồng Vân

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0968500660

- Địa chỉ Email: danghongvan.c3chuvanan@quangninh.edu.vn

  Phó Hiệu Trưởng: 
   

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 3803437