Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cẩm Phả

24/09/2019
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 38, ngõ 302, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3862265

E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

 

Trưởng phòng: Đinh Quốc Vương

- Trình độ CM: Tiến sĩ Vật lí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.713.641

- Điện thoại di động: 0913813680

- Email: dinhquocvuong@campha.edu.vn

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thúy Bình

- Trình độ CM: Đại học Sư phạm Văn

- Trình độ QL:  Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3864.676

- Điện thoại di động: 0904.448.107

- Email: phamthithuybinh@campha.edu.vn

 

Phó trưởng phòng: Lê Thị Lan

- Trình độ CM: Đại học Sư phạm Văn

- Trình độ QL:  Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.968.872

- Điện thoại di động: 0912.143.919

- Email: lethilan@campha.edu.vn

 

 Phó Trưởng phòng: Đào Duy Hưng

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3714471

- Điện thoại di động: 0989666086

- Địa chỉ Email: daoduyhung.c3campha@quangninh.edu.vn

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1429
Đã truy cập: 2972812