Một số phần mềm góp phần ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi mô hình dạy học, truyền thụ một chiều sang dạy học hợp tác hai chiều

12/04/2010 16:23

      Việc nghiên cứu, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và quản lí giáo dục, tạo nên được sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình, làm cơ sở tiến tới một xã hội học tập. Công nghệ thông tin mở ra triển vọn

      Qua nghiên cứu chuyển đổi từ mô hình dạy học truyền thụ một chiều sang mô hình dạy học hợp tác hai chiều thì giáo viên cần: 
         * Thay đổi mục tiêu dạy học:
+ Từ mục tiêu giảng dạy sang mục tiêu học tập.
+ Từ mục tiêu kiến thức sang mục tiêu phát triển tư duy.
+ Từ mục tiêu chung sang mục tiêu cá biệt, phân hóa.
+ Từ mục tiêu mong muốn đạt tới sang mục tiêu khả thi (đạt được). 
      * Thay đổi cách soạn giáo án:
+ Tập trung vào hoạt động của giáo viên, chuyển sang tập trung vào hoạt động của học sinh.
+ Hoạt động dạy chỉ đạo hoạt động học, chuyển sang hoạt động học quy định hoạt động dạy.
+ Thầy thông báo cho trò nay chuyển thành sự tương tác hai chiều giữa thầy và trò, trò và trò để hình thành kiến thức và phương pháp học. 
      * Thay đổi cách hoạt động trên lớp:
+ Hoạt động chủ yếu là của giáo viên, nay chuyển thành học sinh hoạt động là chính.
+ Giáo viên thuyết trình độc thoại, học sinh thụ động nghe ghi, chuyển thành giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học.
+ Giáo viên làm thí nghiệm biểu diễn, chuyển thành giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm thí nghiệm. 
      Chính lẽ đó, khi thiết kế bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (hình ảnh, thí nghiệm ảo, …), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng. Nếu sử dụng MS PowerPoint làm công cụ chính cần lưu ý về font chữ, màu nền, mầu chữ (có sự tương phản) và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, tránh gây mất tập trung vào nội dung bài giảng). Nội dung bài giảng điện tử cần cô đọng, xúc tích, hình ảnh, các mô phỏng cần sát chủ đề (trong 01 slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ), những nội dung học sinh ghi bài cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục được việc ghi bài của học sinh; Nội dung bài giảng chứa nhiều liên kết nhất là liên kết đến hệ thống câu hỏi để khắc phục những tình huống sư phạm phát sinh (như nhắc lại kiến thức, dàn trải, …) các liên kết đó có thể đặt trong slide chủ, cần khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá và kiểm chứng kết quả. 
       Giáo viên cần cân nhắc trong việc sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học cho đúng chỗ, đúng lúc, không lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình dạy học và sự phát triển tư duy của học sinh vì công nghệ mô phỏng nếu không phản ánh đúng nội dung, thì giá trị nghệ thuật thấp và thực tế không có hiệu quả giáo dục. 
      Giáo viên và học sinh có thể có thể tự học, tự bồi dưỡng soạn, giảng bài giảng điện tử một cách chủ động và thường xuyên qua sử dụng: phần mềm Mathtype (5.0); phần mềm Chemoffice; khai thác sử dụng internet ... 
      Dưới đây là phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm trên,  trong quá trình tham khảo có gì cần trao đổi xin liên hệ theo địa chỉ email: truongthuyvan@quangninh.gov.vn. Nội dung được đăng tải cụ thể tại các file đính kèm.

( Xem nội dung trong file đính kèm dưới đây )


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 872
Đã truy cập: 3640369