Những phím tắt "vô giá" trong Windows

11/12/2008 21:55

Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để chạy các ứng dụng trong Windows nhưng giờ đây, với việc sử dụng phím tắt trên bàn phím, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công việc trở nên rất hiệu quả đấy.

1/ Phím tắt chung

 

 

 Phím  Chức năng
 Ctrl + C  Sao chép
 Ctrl + X  Cắt
 Ctrl + V  Dán
 Ctrl + Z  Hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.
 Delete  Xóa
 Shift + Delete  Xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.
 Ctrl + kéo thả  Sao chép đối tượng đang chọn
 Ctrl + Shift + kéo thả  Tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn
 F2  Đổi tên đối tượng đang chọn
 Ctrl + >  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ
 Ctrl + <  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ
 Ctrl + mũi tên lên  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn
 Ctrl + mũi tên xuống  Di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn
 Ctrl + Shift + mũi tên  Chọn một khối văn bản.
 Shift + mũi tên  Chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo
 Ctrl + A  Chọn tất cả
 F3  Tìm kiếm một tập tin, thư mục.
 Ctrl + O  Mở một đối tượng
 Alt + Enter  Xem thuộc tính của đối tượng đang chọn
 Alt + F4  Đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt
 Ctrl + F4  Đóng cửa sổ  con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...
 Alt + Tab  Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.
 Alt + ESC  Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở
 F6  Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.
 F4  Sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
 Shift + F10  Hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn
 Alt + phím cách  Hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.
 Ctrl + ESC  Hiển thị thực đơn Start
 Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh  Thực hiện lệnh tương ứng.
 F10  Kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt
 ->, <-, Up, Down  Di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.
 F5  Cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.
 Backspace  Trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
 ESC  Bỏ qua tác vụ hiện tại
 Giữ Shift khi bỏ đĩa CD  Ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD

 

2/ Phím tắt trên hộp thoại

 

 Phím tắt  Chức năng
 Ctrl + Tab  Chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại
 Ctrl + Shift + Tab  Chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại
 Tab  Chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp
 Shift + Tab  Chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước
 Alt + Ký tự gạch chân  Thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân
 Enter  Thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt
 Phím cách  Chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)
 Mũi tên  Chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn
 F1  Hiển thị phần trợ giúp
 F4   Hiển thị danh sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt
 Backspace  Trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở

3/ Phím đặc biệt trên bàn phím  

 

 Phím  Chức năng
 Windows  Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.
 Windows + D  Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
 Windows + E  Mở cửa sổ Windows Explorer
 Windows + F  Tìm kiếm
 Windows + L  Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)
 Windows + M  Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
 Windows + R  Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run)
 Windows + U  Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager
 Windows + Tab  Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar
 Windows + Break  Mở cửa sổ System Properties.

 Print Screen

 Chụp màn hình.

 Alt + Print Screen

 Chụp cửa sổ đang được kích hoạt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1437
Đã truy cập: 2623993