Đăng ký tự động vào nhóm email để nhận thông tin, văn bản qua email và website của Bộ GD&ĐT

28/03/2009 10:43

Theo Thông báo số 60/CNTT ngày 28/3/2009 của Cục CNTT Bộ GD&ĐT

      Để thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thốn

      1. Mục đích công việc: 
      a) Thiết lập hệ thống nhóm email, trong đó thành viên là các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên để nhận thông tin, thông báo, văn bản và tài liệu (không mật), giấy mời, phổ biến văn bản qui phạm pháp luật… từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến. Nhờ đó các cơ sở giáo dục có thông tin nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đến nơi và tiết kiệm kinh phí, nhân lực khi chuyển bằng phong bì. 
      Việc đăng ký là tự động và chấp nhận mọi email có các tên miền khác nhau . 
      Việc đăng ký này không hạn chế số lượng thành viên. 
       b) Qua hệ thống email, thiết lập diễn đàn trao đổi, thảo luận về một vấn đề nào đó theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc theo đề nghị của các thành viên. Có thể góp ý dự thảo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất qua nhóm email này  Nhờ đó sẽ tiến tới giảm bớt các cuộc họp truyền thống để thảo luận góp ý cho các dự thảo văn bản. 
       2. Thành phần pháp nhân tham gia: 
      - Các sở và phòng giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý giáo dục) 
      - Các trường THPT, THCS, tiểu học, mẫu giáo 
      - Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, 
      - Các trường TCCN và các trường cao đẳng (đang được thực hiện) 
       3. Thành viên tham gia: 
      - Các lãnh đạo (trưởng, phó) và cán bộ các phòng, ban của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, 
      - Thành viên bắt buộc: Một cán bộ đầu mối của Văn phòng sở giáo dục và đào tạo theo dõi tiếp nhận thông tin của Bộ GD&ĐT cần triển khai ngay như Giấy mời họp, giấy triệu tập hội nghị, yêu cầu phúc đáp, báo cáo …  
      - Cán bộ, giáo viên có nguyện vọng nhận, tìm hiểu và biết thông tin về giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email. 
       4. Thủ tục đăng ký rất đơn giản: 
      Hãy tự gửi email, có nội dung bất kỳ, vào các hòm thư tương ứng với từng đối tượng: 

Hòm thư gửi đăng ký

Đối tượng đăng ký

  dangky-so@moet.edu.vn  Lãnh đạo và cán bộ sở GD&ĐT
  dangky-phong@moet.edu.vn  Lãnh đạo và cán bộ phòng GD&ĐT
  dangky-THPT@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên trường THPT
  dangky-THCS@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên trường THCS
  dangky-tieuhoc@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên trường Tiểu học
  dangky-maugiao@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên trường mầm non, MG
  dangky-TTGDTX@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên Trung tâm GDTX
  dangky-TTGDCD@moet.edu.vn  Cán bộ và giáo viên Trung tâm GDCĐ

      Ngay sau đó hệ thống gửi trả lời lại có tên là Norply, nhấn nút Reply lại cho email này để khẳng định sự tham gia.
 Lưu ý thiết lập email hiện lên thông tin thành viên thuộc trường nào. 
       5. Cục CNTT cũng sẽ hỗ trợ các trường thiết lập hệ thống email theo tên miền riêng của sở và một số trường để cung cấp đến từng giáo viên và sinh viên của trường. Cục CNTT sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết qua hệ thống nhóm email này. 
      Cục CNTT sẵn sàng cung cấp thêm cho các trường địa chỉ email @moet.edu.vn cho mỗi đơn vị và cá nhân. 
       Kể từ ngày 10.4.2009, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Bộ, Thanh tra, các Cục, Vụ …) sẽ bắt đầu gửi thông tin (không mật) cho tất cả các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên qua hệ thống email tương ứng với mỗi nhóm đối tượng nói trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và cần hướng dẫn thêm, xin liên hệ qua email với Cục Công nghệ thông tin  cucCNTT@moet.edu.vn.

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 1499402