Hướng dẫn tổ chức hoạt động thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn” Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

31/07/2012 15:07

LĐLĐ TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 192 /HD - CĐN
Hạ Long, ngày  29   tháng 12   năm 2011
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức hoạt động thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn”
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
 
          Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành và của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2012, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức phát động thi đua và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn” trong cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động.
 
          I.Mục đích yêu cầu:
          1. Tổ chức đón Tết Nhâm Thìn vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí, tạo không khí phấn khởi  thi đua chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2012).
2.Thông qua các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân”: chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ Nhà giáo và lao động trong ngành; tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CB, GV,CNVC, LĐ; cổ vũ động viên CB, GV, CNVC, LĐ  hăng hái thi đua, phát huy nội lực lập thành tích cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2012.
3. Yêu cầu các hoạt động trong dịp nghỉ lễ, Tết phải nằm trong kế hoạch hoạt động chung của đơn vị đã được các cấp quản lý giáo dục quy định. Các hoạt động khác ngoài kế hoạch phải báo cáo và chỉ được tổ chức khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền.  
 
          II. Nội dung hoạt động:  
1.Phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2011 – 2012; Phát động thi đua năm 2012 gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành Giáo dục; động viên CB, GV, CNVC, LĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm học.
Các cấp Công đoàn Giáo dục tích cực phối hợp với chuyên môn cùng cấp tiếp tục tuyên truyền để triển khai  thực hiện có kết quả cao Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng  bộ tỉnh lần thứ XIII và  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020” và Nghị Quyết 01 của Ban Chấp hành tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh” và Kế hoạch số 5255/KH- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh”,  theo Chương trình và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
2. Nắm bắt tình hình đời sống, thu nhập của CB, GV, CNVC, LĐ trước và trong dịp tết. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho các Nhà giáo ưu tú, cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất, nghỉ chế độ trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tất cả các thành viên trong đơn vị đều được đón tết với tinh thần “An toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”. Các CĐCS (đặc biệt các CĐCS ngoài công lập) rà soát và đề nghị với Thủ trưởng đơn vị (Người sử dụng lao động) thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, CNCV, lao động . Chủ động giải quyết các vấn đề vướng mắc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại đơn vị.  
3. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt- học tốt”, các hoạt động VHVN-TDTT trong đơn vị hoặc giao lưu giữa các đơn vị theo cụm;   Ra quân thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trong dịp tết Nhâm Thìn và ngày thành lập Đảng (3/ 2), nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động và học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường và xã hội.
4. Vận động cán bộ , giáo viên, CNVC, LĐ và học sinh, sinh viên trong đơn vị: Gương mẫu thực hiện văn minh trong các lễ hội; Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBATGTQG ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Tháng hoạt động cao điểm (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012), hưởng ứng năm An toàn giao thông 2012; Cam kết và vận động người thân, gia đình nghiêm túc thực hiện việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, thả đèn trời. Phấn đấu không có cán bộ, giáo viên, CNVC, LĐ và gia đình vi phạm pháp luật,  đặc biệt không vi phạm Luật giao thông đường bộ và các TNXH. Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội tại địa bàn, nhất là trong dịp Tết góp phần giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội.
5. Phối hợp với chuyên môn cùng cấp lên phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ tết và chuẩn bị tốt điều kiện làm việc cho CB, GV, CNVC, LĐ trong năm mới.
 
II.Tổ chức thực hiện :
1.Căn cứ nội dung hướng dẫn và tình hình thực tế tại đơn vị, các CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động thi đua, xây dựng kế hoạch, xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể tại đơn vị mình trong đợt thi đua “Mừng Đảng- Mừng xuân Nhâm Thìn”, triển khai thực hiện đến CB, GV, CNVC, LĐ.
2. Cuối đợt thi đua, các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả về Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh trước ngày 31/01/2012. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc và đột xuất, yêu cầu báo cáo trực tiếp với đồng chí Trần Mộng Hoài- Chủ tịch CĐGD Quảng Ninh – DĐ 0912 464 265 hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai- Phó CT CĐGD Quảng Ninh- DĐ 0912 756 894.
 

         Nơi nhận:
         - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh (để phối hợp);
         - UV BCH, UV UBKT CĐN (Để T/ hiện);
         - CĐCS khối trực thuộc (Để T/ hiện);
         - Lưu: CĐN.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
 
Trần Mộng Hoài
 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1450
Đã truy cập: 2540808