Công đoàn giáo dục các cấp trong tỉnh tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn Việt Nam.

31/07/2012 15:15

Trần Mộng Hoài - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục      

      Năm học 2007 – 2008 là năm học đánh dấu sự kiện quan trọng trong hoạt động của hệ thống công đoàn các cấp đó là hoàn thành các chỉ tiêu và kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2003- 2008; Tổ chức thành công Đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến Công đoàn cấp trên cơ sở;  Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh ( ngày 27, 28/ 3 / 2008),  Công đoàn Giáo dục Việt Nam ( ngày 6, 7/ 5/ 2008 ), Công đoàn Quảng Ninh (ngày 7,8,9/ 7/ 2008), tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam trong quý IV/ 2008. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động trong ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 

      Công đoàn Giáo dục các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các cấp chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 33/ 2006/ CT- TTg ngày 8/ 9 / 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về "Chống tiêu cực và  khắc phục bệnh bệnh thành tích trong Giáo dục", thực hiện cuộc vận động “Hai khụng”. Đồng thời triển khai thực hiện cuộc vận động "Mỗi thày, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Công đoàn Giáo dục tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 129  KH/ CĐN ngày 11 tháng 9 năm 2007 về " Phát động và tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp " trong thời gian từ tháng 9/ 2007 đến hết tháng 12 / 2008 và được chia thành 3 đợt. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được các cơ sở triển khai, cụ thể hoá, gắn kết với nhau đã có tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức, hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức, lao động trong ngành, với học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt để nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp Giáo dục và đào tạo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. 
      Kết thúc 2 đợt thi đua đầu của kế hoạch 129 KH/ CĐN( từ tháng 9/ 2007 đến tháng 6 / 2008) cũng là kết thúc năm học 2007- 2008, Công đoàn Giáo dục các cấp đã tổ chức đánh gía, rút kinh nghiệm cùng với nội dung tổng kết công tác Công đoàn trong năm học. Công đoàn Giáo dục các cấp phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động bằng nhiều hình thức, tạo được niềm tin đối với đoàn viên, lao động trong ngành. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn các cấp, sự phấn đấu nỗ lực, đồng thuận của 17.315 cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động (trong đó có 5.949 đảng viên, chiếm tỷ lệ 34,5 %)  Công đoàn ngành  Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh  đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm học 2007- 2008. Có 493/ 567 được xếp loại CĐCS VM chiếm tỷ lệ ( trong đó có  227 CĐCS VMXS ). Phát triển 12 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới 530 đoàn viên. Với những thành tích đã đạt được  Công đoàn Giáo dục tỉnh và 10 tập thể, 12 cá nhân được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen; CĐGD Hạ Long được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua; 13 tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động Quảng Ninh  tặng bằng khen;  Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng  giấy khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân;  Công đoàn Giáo dục tỉnh đang đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho Công đoàn trường THPT Cẩm Phả và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. 
      Từ tháng 7/ 2008, Công đoàn Giáo dục các cấp thực hiện nội  dung đợt thi đua cuối của kế hoạch tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp và sẽ kết thúc vào tháng 12/ 2008. Trong dịp hè này, cùng với việc tham gia tổ chức các lớp tập huấn, bồi dường chuyên môn nghiệp vụ nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn  và chuyên môn phối hợp tổ chức sôi nổi. Sở Giáo dục và đào tạo và Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức giải cầu lông, bóng bàn toàn ngành lần thứ II vào ngày 17,18, 19/ 2008  với 216 vận động viên của 18 đoàn tham gia. Nét mới trong giải cầu lông, bóng bàn toàn tỉnh lần thứ II  là có sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là  điều kiện để  cán bộ, giáo viên, CNVC và lao động  ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; Đồng thời là hoạt động  kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2008, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp. 
      Ban chấp hành Công đoàn giáo dục  Quảng Ninh  quyết tâm chỉ đạo Công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện tốt 4 chương trình hoạt động cụ thể trong năm học 2008- 2009,  lập thành tích  chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam được tổ chức vào quý IV/ 2008 và  góp phần thực hiện nhiệm vụ  chính trị của ngành: 
      1. Chương trình 1 : Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, CNVC, lao động trong ngành; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 
      -Tăng cường, nâng cao chất lư­ợng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, CNVC, LĐ, nhất là vấn đề tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ liên quan đến đời sống ng­ười lao động trong ngành. Phối hợp với chuyên môn  sắp xếp lao động dôi dư, giám sát thực hiện chế độ đối với các lao động khi thực hiện đề án thực hiện Chỉ thị 40 CT/ TW và thực hiện Nghị định 132/ 2007/ NĐ- CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về " chính sách tinh giản biên chế". Kịp thời giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Đặc biệt là đối với giáo viên mầm non ngoài công lập.
CĐGD các cấp, nhất là CĐCS  phát huy vai trò của tổ chức công đoàn  trong việc tham gia quản lý ngành, quản lý nhà trường, đơn vị  trong việc : xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ,  tham gia  các biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình mục tiêu, xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học, công tác kế hoạch phát triển GD - ĐT v. v...Tích cực tham gia trực tiếp  đổi mới cơ chế quản lý về tài chính và tổ chức bộ máy, nhân sự trong cơ quan, đơn vị trường học. Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số Luật theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. 
      - Các cấp CĐGD chủ động tham gia xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung  quy chế phối hợp giữa Công đoàn với người sử dụng lao động và với chính quyền đồng cấp nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà , ổn định; Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là tổ chức có hiệu quả cao hội nghị cán bộ công chức ( hoặc HN CB, GV, NV trong các đơn vị ngoài công lập  hoặc HN người lao động  đối với Công ty cổ phần sách thiết bị trường học). Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học. 
      - Chỉ đạo các công đoàn cơ sở ngoài công lập quan tâm hướng dẫn người lao động ký kết và thực hiện đúng hợp đồng lao động; Phấn đấu 100% CĐCS các trường THPT ngoài công lập đại diện  người lao động thương lượng, ký kết, nâng cao chất lượng Thoả ước lao động tập thể đúng quy định của Bộ luật lao động; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. 
      -  Phối hợp với chuyên môn tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”  do Bộ GD &ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động- Phấn đấu xây dựng  07 nhà công vụ cho giáo viên ở trường miền núi, vùng sâu . Tham gia thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà  công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008- 2012. 
      - Tăng nguồn quỹ " Hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn khó khăn";  Xây dựng Quỹ tham quan học tập tại các đơn vị . Phối hợp với chuyên môn thực hiện  việc  khám bệnh  hàng năm cho CB, GV, CNVC, LĐ. Tổ chức cho giáo viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình ..v.v… 
      - Tiếp tục xây dựng và nâng cao  hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn Giáo dục các cấp. 
      - Phấn đấu 100% số trư­ờng, cơ sở giáo dục có báo Nhân dân, Giáo dục và thời đại, báo Lao động, báo Quảng Ninh; khuyến khích mua các loại tạp chí phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ, phư­ơng tiện thông tin nghe nhìn. Mở rộng hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ trong toàn ngành. 
      2. Chương trình 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ  chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ hiện nay của ngành là “ Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lư­ợng giáo dục và đào tạo”. 
      - Tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh, Đại hội XI Công đoàn Quảng Ninh, ĐH XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Tổ chức học tập, triển khai ch­ương trình hành động thực hiện  các Nghị quyết của BCH TW Đảng trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước.Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
      - Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức,  tự học và sáng tạo của các nhà giáo , nội dung cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và  cuộc vận động "Hai không". CĐGD các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung thực hiện có hiệu quả thiết thực hơn  các cuộc vận động  trong ngành . Tập trung làm rõ, chuyển biến sâu sắc các vấn đề : Chuẩn đạo đức Nhà giáo, vấn đề tự học, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên,  làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí thi đua trong ngành. 
      - CĐGD các cấp tham gia tích cực vào quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa có chất lượng.v,v.....Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phấn đấu các đơn vị có đủ điều kiện đều có tổ chức cơ sở Đảng. 
      - Chủ động tham gia tích cực  với chuyên môn  tiếp tục  triển khai  thực hiện đề án thực hiện chỉ thị 40 CT/ TW về “ Xây dựng, nâng cao chất l­ượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” của tỉnh; Cùng chuyên môn  tiếp tục tham m­ưu cho tỉnh về thực hiện nghị quyết 05 của Chính phủ về “ Đẩy mạnh XHH các hoạt động văn hoá , giáo dục, y tế, TDTT”. Các cấp CĐGD vận động,  phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện Nghị định 132/ 2007/ NĐ- CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về " chính sách tinh giản biên chế" ; Tạo điều kiện thuận lợi để CB, GV, CNVC, LĐ được học tập, nâng cao trình độ mọi mặt : về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý, trình độ tin học và ngoại ngữ .v.v đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD & ĐT. 
      3. Ch­ương trình 3: Vận động, tổ chức cán bộ, giáo viên, CNVC, LĐ trong ngành tích cực tham gia các phong trào  thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị  của ngành. 
      3.1 Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD - ĐT và CĐGD Việt Nam tiếp tục hướng dẫn các cơ sở  tiêu chuẩn, qui trình xét chọn các danh hiệu thi đua thuộc phạm vi phong trào thi đua Hai tốt. Tiếp tục duy trì phong trào thi đua giành danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp và phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Phối hợp với chuyên môn quan tâm đúng mức việc sử dụng, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo dục đối với những đề tài được Hội đồng  khoa học ngành xét duyệt, xếp loại A,B  nhất là vấn đề thuộc phạm vi đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, 
      - Vận động CB, GV tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng  danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua các cấp;  tập thể tiên tiến, tiến tiến xuất sắc; nhà giáo ưu tú . v.v...           
      3.2. Công đoàn Giáo dục tỉnh phối  hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mồi thày, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong toàn ngành.
Có các giải pháp  đẩy mạnh phong trào thi đua giành danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi- Cơ quan văn hoá" do UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh phát động ; Phong trào " Xanh - sạch - đẹp - an toàn vệ sinh lao động"; Thực hiện cải cách hành chính;  Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, cơ sở vật chất đã có trong toàn ngành.v.v.. 
      3.3 .Kết hợp chặt chẽ phong trào: " GVT,ĐVN" với phong trào thi đua: " lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào: " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". 
      3.4. CĐGD các cấp cần có nội dung, biện pháp thích hợp, kết hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính khoa học trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động XHHGD. 
      -  Huy động các tổ chức KT - XH và các lực lượng xã hội tham gia xây dựng, phát triển GD - ĐT. 
      - Tham gia cụ thể việc phát triển trường lớp, vấn đề dân chủ hoá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  GD - ĐT tại các trường ngoài công lập. Trên cơ sở đó tham gia với chính quyền đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của các trường ngoài công lập. 
      4.Ch­ương trình 4 : Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng nhà nư­ớc trong sạch vững mạnh. 
      1. Thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các loại hình CĐCS nhất là CĐCS ngoài công lập. Phấn đấu thành lập 2- 3 CĐCS  và kết nạp khoảng 80- 150 đoàn viên ở khối  trực thuộc.      
      Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động  công đoàn  theo h­ướng kế hoạch, chương trình hoá; đa dạng hoá các hình thức để hoạt động phù hợp với đối tượng ở các vùng, miền trong tỉnh thu hút người lao động tham gia. 
      2.  Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn  mới tham gia, CB CĐ trường ngoài công lập  và  cán bộ làm công tác kiểm tra. Phấn đấu 100% cán bộ  chủ chốt của công đoàn cơ sở  được tập huấn tối thiểu 1 lần/ năm. 
      3. Tăng  cường chỉ đạo hoạt động của UBKT CĐGD các cấp. Phấn đấu thực hiện  kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện các Chỉ thị và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, đồng cấp : 20 đơn vị ;  Kiểm tra  việc quản lý, sử dụng tài sản và tài chính Công đoàn 20 đơn vị          
       4. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống CĐGD tỉnh; Sửa đổi, bổ sung  Quy chế thi đua khen thưởng trong hệ thống CĐGD Quảng Ninh phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, theo hướng lượng hoá, tiêu chuẩn hoá trong đánh giá, xếp loại. Phối hợp chặt chẽ với các LĐLĐ huyện, (TX,TP) để chỉ đạo hoạt động các CĐGD huyện.
 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 253
Đã truy cập: 2608753