Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị năm học 2020-2021

18/09/2020 10:25

Ngày 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị năm học 2020 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc: Châu Hoài Thu, Đinh Ngọc Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 500 đại biểu tại Điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và 13 điểm cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Giám đốc Sở đề nghị các đại biểu được triệu tập thực hiện nghiêm túc nội qui của lớp học, tập trung lắng nghe, tiếp thu các chuyên đề học tập. Sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ là báo cáo viên triển khai các nội dung đã tiếp thu đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh tại đơn vị của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu
khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Hồng Cẩm – Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày 04 chuyên đề:

 - Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 08 tháng đầu năm 2020 gắn chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở Giáo dục và Đào tạo và 13 điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Hoài Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; mỗi đại biểu tham dự Hội nghị viết thu hoạch liên hệ với nội dung, lĩnh vực công tác được phân công đảm nhiệm; các đơn vị lưu giữ hồ sơ, minh chứng và thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

                                                                                      - Nguyễn Thành Lâm -


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 680
Đã truy cập: 2532342