Hội nghị triển khai công tác giáo dục chính trị; học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021

24/09/2020 15:35

Sáng ngày 22/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục chính trị; học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021. Đồng chí Châu Hoài Thu- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu
khai mạc chỉ đạo Hội nghị

       Đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực của Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực của các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc/Phụ trách các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

       Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia trao đổi một số vấn đề về: giải pháp triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc theo dõi, nắm bắt và quản lý tư tưởng của giáo viên, học sinh trên môi trường mạng; giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh Covid-19; giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt buộc và chất lượng công tác y tế trường học.

       Trên cơ sở ý kiến của đại biểu và trao đổi giải đáp của các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Châu Hoài Thu- Phó Giám đốc Sở đã thống nhất một số nội dung đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện như sau:

       1. Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

       2. Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, các Phòng GDĐT và các đơn vị xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch riêng, trong có phân công nhiệm vụ cụ thể; mốc thời gian, tiến độ thực hiện; chú ý việc theo dõi và tự kiểm tra, giám sát.

       3. Mỗi đơn vị cần chủ động nhận diện những việc làm, biểu hiện, hành động chưa đúng, chưa chuẩn mực trong cán bộ, giáo viên, học sinh để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

       4. Trưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đồng thời tích cực, chủ động, nâng cao năng lực dự báo để ứng phó, xử lý nhanh trước những tình huống có vấn đề có thể xảy ra tại đơn vị.

       5. Một số nội dung công việc các đơn vị cần tiếp tục quan tâm:

       - Tổ chức định kỳ, hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh; đối thoại giữa giáo viên với học sinh, phụ huynh học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong giáo viên, học sinh, phu huynh học sinh. Chủ động phối hợp với ngành Công an, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị xã hội trong các nhà trường nhất là tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh, đặc biệt quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nảy sinh ngay từ đầu, không để kéo dài những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ, không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

       - Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; thành lập tổ, nhóm, đội để ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

       - Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống, lịch sử cho học sinh, trong đó quan tâm đến các nội dung về giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa con người Quảng Ninh.

       - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học gắn với phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức học sinh, tăng cường việc trao đổi, thảo luận, hướng dẫn phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

      - Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế trên địa bàn, rà soát các kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trong trường học.

 - Phòng Chính trị tư tưởng -


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 759
Đã truy cập: 2532421