Hội nghị công tác Văn phòng và Truyền thông Khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

11/09/2021 10:21

Ngày 10/9/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng và Truyền thông Khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Bộ GDĐT và 63 điểm cầu tại Sở GDĐT các tỉnh/tành phố.

     Tại điểm cầu Bộ GDĐT đồng chí Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GDĐT dự và chỉ đạo Hội nghị; tại các điểm cầu các địa phương có đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT, Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ phụ trách công tác tổng hợp, hành chính và truyền thông tham dự Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GDĐT dự và chỉ đạo Hội nghị

     Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ, cụ thể hóa một số nội dung trọng tâm: (1) kết quả công tác Văn phòng năm học 2020 - 2021 và nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022; (2) Công tác tham mưu chỉ đạo ứng phó với dịch Covid-19; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; (4) triển khai công tác truyền thông trong năm học 2020 - 2021 và định hướng phối hợp năm học 2021 - 2022; (5) Một số hoạt động truyền thông cụ thể.

     Năm học 2020-2021, lĩnh vực công tác Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã tham mưu một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh, Bộ GDĐT. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Chủ động, tích cực rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác; tổng hợp tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo, tham mưu kịp thời với Lãnh đạo Sở; (2) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức; từng bước thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết Thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức; (3) Công tác Thi đua – Khen thưởng, truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh và hoạt động ngày càng hiệu quả. Trong công tác truyền thông, đặc biệt quan tâm truyền thông về Luật Giáo dục 2019; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại các địa phương; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

     Trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch COVID-19 bùng phát và có thể còn kéo dài, công tác văn phòng cần có các giải pháp thích ứng, chuyển trạng thái hoạt động một cách linh hoạt, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế để phù hợp với các diễn biến phức tạp, khó lường. Các đơn vị trong khối Văn phòng cần tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, để giải quyết các nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ có thể phát sinh trong tình hình dịch bệnh kéo dài. Qua đó, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Sở GDĐT.  Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng đã chỉ ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Văn phòng năm học 2021 - 2022: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; công tác rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong phƣơng thức quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch; Đẩy mạnh hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông kết hợp với hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác văn phòng; Đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022".

     Kết thúc năm học 2020 - 2021, Văn phòng Sở GDĐT Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ./.

Phạm Văn Mạnh - Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 3799249