Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

01/10/2021 09:43

Ngày 01/10/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh tới 13 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh dự và chỉ đạo Lễ khai mạc, tham dự Lế khai mạc tại đầu cầu của tỉnh cà các điểm cầu địa phương có thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện Thường trực Công đoàn ngành giáo dục tỉnh; Trưởng các đơn vị thuộc Sở GDĐT; Đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường có cấp THPT, trung tâm HN&GDTX, GDNN-GDTX, ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống; Giám đốc và đại diện học học viên các trung tâm học tập cộng đồng và hơn 100 học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục.

Ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

      Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm qua đã chỉ đạo và định hướng phù hợp tới các địa phương, toàn tỉnh thực hiện xây dựng xã hội học tập thiết thực, hiệu quả; đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, kêu gọi toàn thể nhân dân, các em học sinh, học viên, sinh viên ở mọi lứa tuổi hãy tích cực tự học, đọc và học tập suốt đời có hiệu quả phù hợp với xu hướng của thời đại 4.0 theo chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Đồng chí đề nghị: (1) Ban Chỉ đạo ở các địa phương tổ chức tốt các hoạt động trên nhiều địa bàn, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực trong suốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và chỉ đạo để nhân rộng phong trào tự học, học tập suốt đời không chỉ giới hạn trong thời gian tổ chức Tuần lễ mà còn mở rộng hơn trong thời gian tiếp theo; (2) Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng ý thức, năng lực, kỹ năng tự học; có các giải pháp cụ thể bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng học sinh có đủ hiểu biết, kỹ năng khai thác hiệu quả các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc tự học; xây dựng, hoàn thiện môi trường, tài nguyên phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân nói chung và học sinh nói riêng; (3) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành hoàn thiện Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu triển khai hiệu quả Đề án để tạo đổi mới căn bản trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng để phát triển môi trường số văn minh, rộng khắp, bao trùm; (4) Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo Thư viện tỉnh đẩy nhanh tiến độ số hóa các tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu số, chia sẻ dữ liệu với các thư viện khác, các trường học, các địa phương tới cấp xã để phục vụ nhu cầu khai thác, nghiên cứu, học tập của nhân dân; (5) Sở Giáo dục và Đào tạo cần đẩy nhanh tham mưu huy động nguồn lực xã hội trang bị cho các em học sinh khó khăn, còn thiếu hay chưa có thiết bị để học trực tuyến để đảm bảo học sinh nào trên địa bàn tỉnh cũng có được trang thiết bị tối thiểu phục vụ học trực tuyến.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐXDXHHT cấp tỉnh khai mạc, phát động Tuần lễ HƯHTSĐ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ảnh Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ

     Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh và đồng chí Ngô Thị Phương Yến, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long đại diện người dân trong cộng đồng phát biểu hưởng ứng Tuần lễ.

      Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tiếp thu các ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, các đề xuất của các đại biểu và tuyên bố bế mạc buổi Lễ.

 

  Ảnh Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh phát biểu bế mạc Buổi lễ

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được diễn ra từ ngày 01/10 đến 07/10 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Tọa đàm, tập huấn, hội thảo, triển lãm, trưng bày theo các nội dung chuyên đề bám sát chủ đề năm 2021 của Tuần lễ: “Tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá”; “Chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học ngoại ngữ”; “Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng”; “Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, đánh giá đơn vị học tập theo Thông tư 22 của Bộ GDĐT”; “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”; “Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá công dân học tập”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục”; “Chuyển đổi số trong việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên”; “Chuyển đổi số trong công tác quản lý và đào tạo Lưu học sinh Lào”; “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”; “Chuyển đổi số trong công tác quản lý thực hành thực nghiệp nghề”; tham quan bảo tàng, thư viện, tặng quà, tặng sách và đồ dùng học tập cho học sinh các vùng khó khăn. Đặc biệt, nhiều hoạt động của Tuần lễ đã được tổ chức trên cơ sở phát huy nền tảng công nghệ số, chuyển đổi số, để từ đó tạo ra các hiệu ứng tích cục thực hiện hiệu quả, thiết thực tinh thần của chủ đề năm 2021.

      Tiếp theo Lễ khai mạc sẽ là một chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức tại các trung tâm học tập cộng đồng; các địa phương, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các thiết chế văn hóa: Bảo tàng, Thư viện từ ngày 01/10 đến ngày 07/10. Đặc biệt là 20 hoạt động trọng điểm cấp tỉnh tại Kế hoạch số 2675/KH-BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh (đã được giới thiệu ở trên).

      Sau Tuần lễ này, các đơn vị tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Phạm Thị Nhàn - Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục Mầm non


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 3532599