Tập huấn nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 6 năm học 2021-2022

08/11/2021 08:20

Thực hiện Quyết định số 3092/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 7137/UBND-GD ngày 08/10/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh

      Từ ngày 01/11 đến hết ngày 06/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 6 dành cho tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn các trường trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiến sỹ Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tập huấn Cụm số 2

      Hội nghị được tổ chức thành 3 cụm tại ba địa phương: thành phố Uông Bí, thành phổ Cẩm Phả và huyện Hải Hà, với thời lượng 2 ngày/cụm. Tổng số học viên là 434 người, bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên của 13 Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách chuyên môn THCS; lãnh đạo, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn của 189 trường có cấp THCS. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Tổng Chủ biên tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng Chủ biên tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 tỉnh Quảng Ninhbáo cáo tại Hội nghị tập huấn

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, khung giáo dục địa phương tổng thể, nội dung giáo dục địa phương lớp 6 tỉnh Quảng Ninh và được hướng dẫn, thực hành xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động học, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, báo cáo tại Hội nghị tập huấn

      Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung giáo dục địa phương là một thành phần hữu cơ của kế hoạch tổng thể thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nói chung, nội dung giáo dục địa phương nói riêng ở cấp trung học. Ở cấp trung học, nội dung giáo dục địa phương có vị trí tương đương các môn học khác, với tổng thời lượng là 35 tiết/lớp/năm học. Dạy học nội dung giáo dục địa phương góp phần hình thành năng lực, phẩm chất và trau dồi thêm hiểu biết về văn hóa, lịch sử, truyền thống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, có ý thức tìm hiểu và biết vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Bùi Duy Ánh - Cán bộ phòng Giáo dục Phổ thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1307
Đã truy cập: 3530186