Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 1, lớp 2

12/11/2021 17:05

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Tài liệu Giáo dục địa phương (GDĐP) tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 1, lớp 2  theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT (CTGDPT 2018); Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tài liệu GDĐP lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; trong 2 ngày 09-10/11/2021, Sở GDĐT Quảng Ninh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Tài liệu GDĐP cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học.

      Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở GDĐT - Tổng Chủ biên Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục phổ thông. Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GDĐT và đại diện cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dạy lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 của các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tham dự.

Đ/c Nguyễn Văn Tuế khai mạc Hội nghị tập huấn

      Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Tuế - Tổng chủ biên Tài liệu GDĐP tỉnh Quảng Ninh đã điểm lại quá trình tổ chức biên soạn  Tài liệu GDĐP của tỉnh Quảng Ninh, quan điểm xây dựng nội dung, khung nội dung chương trình xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12; quy trình biên soạn tài liệu và quan điểm, mục tiêu chương trình GDĐP tỉnh Quảng Ninh; giới thiệu các chủ đề của Tài liệu lớp 1, lớp 2 cấp tiểu học được xây dựng bám sát các mạch nội dung quy định trong Chương trình GDTP 2018, đảm bảo theo Khung nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo nội dung giáo dục gần gũi, thân quen và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh, phù hợp với đặc thù địa phương.

      Sau phần phát biểu của Phó Giám đốc Sở, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - báo cáo viên đồng thời là chủ biên Tài liệu Giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền - đại diện nhóm tác giả Tài liệu GDĐP cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh giới thiệu và trực tiếp tập huấn hướng dẫn, chia sẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên về Tài liệu GDĐP lớp 1, lớp 2 với các nội dung chính: cấu trúc, nội dung của các cuốn Tài liệu; tham gia hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy và cách thức kiểm tra đánh giá học sinh khi triển khai Tài liệu lớp 1, lớp 2,...

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy hướng dẫn sử dụng Tài liệu GDĐP lớp 1, lớp 2

      Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo phòng Giáo dục phổ thông đã hướng dẫn triển khai nội dung GDĐP trong CTGDPT cấp tiểu học; hướng dẫn thực hành xây dựng địa chỉ tích hợp và trình bày kế hoạch bài dạy đối với một số chủ đề trong Tài liệu GDĐP lớp 1, lớp 2 theo hình thức tích hợp toàn phần hoặc tích hợp bộ phận, liên hệ trong môn các học/hoạt động giáo dục; giải đáp các ý kiến vướng mắc của cán bộ quản lý, giáo viên khi triển khai thực hiện.

      Kết luận Hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các thầy cô giáo bám sát chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn số 3210/SGDĐT-GDP ngày 04/11/2021 về hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung GDĐP theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2; căn cứ chương trình các môn học và hoạt động giáo dục để tích hợp nội dung giáo dục địa phương theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh nhằm hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học; bổ sung nội dung tích hợp vào kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2021-2022; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ về thực hiện chương trình GDPT 2018 trong đó có tích hợp nội dung giáo dục địa phương. Sau Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, tập huấn bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên về sử dụng Tài liệu GDĐP lớp 1, lớp 2 trong năm học 2021-2022, đảm bảo triển khai hiệu quả nội dung GDĐP của cấp tiểu học theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt.

https://media.quangninh.gov.vn/20a72caf-ba02-40b6-8d75-7ed673dd6160/Libraries/hinhanhbaiviet/tin hoat dong/tài liệu giáo dục địa phương tỉnh quảng ninh đối với lớp 1, lớp 2 2021-2022.jpg

https://media.quangninh.gov.vn/20a72caf-ba02-40b6-8d75-7ed673dd6160/Libraries/hinhanhbaiviet/tin hoat dong/tài liệu giáo dục địa phương tỉnh quảng ninh đối với lớp 1, lớp 2 2021-2022.jpg

Tài liệu GDĐP tỉnh Quảng Ninh lớp 1, lớp 2 đã được Bộ GDĐT phê duyệt

Vũ Thị Thúy Hà - Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 3525394