Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

28/12/2021 18:12

Chiều ngày 28/12/2021, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

     

     (Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối

phát biểu tại Hội nghị)

       Qua Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy cơ quan Sở cho thấy, kết quả công tác đảng năm 2021 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

       Nhìn chung năm 2021, Đảng bộ cơ quan Sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các chi bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

       Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả với Lãnh đạo Sở; Đảng ủy cơ quan Sở đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Đảng ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng năm 2021 như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn có lúc, có việc còn chậm về tiến độ hoặc chất lượng chưa cao, điều này có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được cải thiện, song chưa thực sự đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; chế độ báo cáo của một số Chi bộ chưa thực hiện đúng quy định.

       Tại Hội nghị, các chi bộ phát biểu đóng góp ý kiến vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; công tác sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đồng chí đề nghị trong năm 2021, Đảng bộ và các chi bộ cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 17/12/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chủ đề công tác năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, với tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ; đồng thời, khắc phục độ trễ trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tính tự phát hiện để giữ nghiêm sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng, nhất là vấn đề nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy; đổi mới hoạt động công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

       Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc, báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó tập trung: Kết quả nổi bật kinh tế- xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

      (Đồng chí Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) 

       Tại Hội nghị, các chi bộ, đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Thị Phượng, Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 3536678