Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức hình thức dạy học trong các cơ sở giáo dục

14/03/2022 18:25

Nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  và tổ chức hình thức dạy học trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chi đạo các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau: (1)Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, của Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; (2) Các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án/kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị, kịp thời khắc phục các nội dung còn hạn chế hoặc chưa phù hợp với tình hình mới, đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, quyết liệt triển khai tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2, 3 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định; (3) Tổ chức dạy học đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và đảm bảo tiến độ chương trình, chất lượng giáo dục. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nhận diện, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn và điều kiện thực tế của đơn vị mình để tổ chức hình thức dạy học phù hợp, quan tâm có giải pháp tổ chức dạy học trực tiếp đối với các lớp học đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đối tượng học sinh đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19, nhất là học sinh lớp 9, lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT./.

Lê Thị Phượng - Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 492
Đã truy cập: 3803762