Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

16/03/2022 17:05
Sáng ngày 15/3/2022, Sở GDĐT Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023. Hội nghị theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu trung tâm tại Sở GDĐT tới điểm cầu của các thành viên tham gia các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3.

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục phổ thông, các thành viên thuộc 09 Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 3 của 09 môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội. Nghệ thuật, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Tin học và Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.

(Đ/c Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo)

     Sau phần công bố các Quyết định của UBND tỉnh về thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông báo cáo danh mục sách giáo khoa lớp 3 cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đề xuất lựa chọn năm học 2022-2023 được Sở GDĐT tổng hợp, chuyển giao cho các Hội đồng; thông qua các văn bản hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định số 665 ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công văn số 498/SGDĐT-GDPT ngày 23/2/2022 của Sở GDĐT về việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023); thông qua quy định nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng; bảng phân công các thành viên trong Hội đồng, các mốc thời gian thực hiện; quán triệt các nguyên tắc làm việc của Hội đồng,...

(Đ/c Vũ Thị Thúy Hà triển khai nhiệm vụ các Hội đồng)

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cần thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và các hướng dẫn của Sở GDĐT; phải thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, tôn trọng đề xuất của các cơ sở giáo dục, tôn trọng quyết định của từng Hội đồng chọn sách giáo khoa. Với mục tiêu lựa chọn sách giáo khoa vì hiệu quả, vì người học, mang lại chất lượng giáo dục cao cho cấp tiểu học của tỉnh và  thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phù hợp thực tế địa phương, đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu thành viên các Hội đồng cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, có ý thức về tầm quan trọng của việc chọn sách giáo khoa.

     Sau Hội nghị, thành viên của các Hội đồng có 7 ngày thực hiện nhiệm vụ theo quy định, làm việc cá nhân nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, nghiên cứu các bộ sách giáo khoa và các văn bản có liên quan, viết nhận xét đánh giá, …

     Theo Kế hoạch làm việc của các Hội đồng, Sở GDĐT sẽ báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 được lựa chọn vào đầu tháng 4/2022.

Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 278
Đã truy cập: 3798119